Abivajavast ning hädaohus lapsest teatamise juhend

 

https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Lapsed_ja_pered/lasteabitelefon.png

 

*      Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute heaolu.

 

Näide: laps elab üksi; laps vajab erispetsialisti abi, aga vanem ei tunnista seda, ei oska abi küsida; laps ei täida koolikohustust; laps jooksis kodust ära, laps pani toime süüteo.

ABIVAJAVAST LAPSEST tuleb teatada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitse osakonna spetsialistidele (link kontaktandmetele) või lasteabitelefonil 116 111 (avatud 24h), www.lasteabi.ee.

Lasteabitelefon 116 111 töötab ööpäevaringselt ja kõned on tasuta. Oodatud on kõik pöördumised, mis on seotud lastega, lapsi puudutavate teemadega või kui on vaja teatada abivajavast lapsest. Pöördujateks võivad olla nii lapsed ise kui ka täiskasvanud. Pöördumistele vastavad kogenud nõustajad, kes jagavad juhiseid, kuidas olukorras toimida. Soovi korral saab pöörduja jääda anonüümseks.

Loe lisaks:   Juhend - abivajavast lapsest teatamine ja andmekaitse (*.pdf)

 

*      Hädaohus olev laps on laps, kes on oma elu või tervist ohustavas olukorras, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute elu või tervist.

Näide: laps on vägivalla ohver, laps on tõsiselt haige, laps üritas enesetappu, laps on tugevas alatoitumuses; laps pani toime süüteo.

HÄDAOHUS LAPSEST  tuleb viivitamata teatada hädaabinumbril 112.