Malmi tänav 5A, 20309 Narva, Eesti tel.: +372 35 69600, e-post: sotsiaalabiametnarva.ee
 
 Keel  
     
Avaleht
Osakonnad
Sotsiaalteenused
Sotsiaaltoetused
Blanketid
Andmekaitsetingimused
Hanked
Kontakt

◊ Andmekaitsetingimused › Andmesubjekti õigused

Andmesubjekti õigused

Õigus tutvuda andmetega

Andmesubjektil on õigus tutvuda andmetega, mida Narva linna Sotsiaalabiamet on andmesubjekti kohta kogunud. Selleks esitatakse taotlus, millele vastatakse mitte hiljem, kui ühe kuu jooksul. Isikuandmed väljastatakse vastavalt andmesubjekti soovile kas paberil           või elektrooniliselt.

Narva linna Sotsiaalabiamet saab keelduda tutvumissoovi täitmast, kui see võib kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi.

Õigus andmete parandamisele

Andmesubjektil on õigus nõuda, et Narva linna Sotsiaalabiamet parandaks põhjendamatu viivituseta teda puudutavad ebaõiged isikuandmed.

Õigus andmete piiramisele ja õigus andmete kustutamisele

Kui Narva linna Sotsiaalabiametil ei ole isikuandmete kasutamiseks (enam) seaduslikku alust, võib andmesubjekt nende andmete kasutamise piiramist või kustutamist.

Kõigis küsimustes, mis puudutab andmesubjekti isikuandmete töötlemist Narva linna Sotsiaalabiametis, võib saada vastuse Narva linna Sotsiaalabiameti andmekaitsespetsialistilt (e-post: sotsiaalabiametnarva.ee).

Andmesubjektil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid teda puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes, sh Andmekaitse Inspektsiooni või halduskohtu poole.

 

 Narva Linna Sotsiaalabiamet Malmi tänav 5, I korrus, 20309 Narva, Eesti