Malmi tänav 5A, 20309 Narva, Eesti tel.: +372 35 69600, e-post: sotsiaalabiametnarva.ee
 
 Keel  
     
Avaleht
Osakonnad
Sotsiaalteenused
Sotsiaaltoetused
Blanketid
Andmekaitsetingimused
Hanked
Kontakt

◊ Täiendavad sotsiaaltoetused › Hooldajatoetus

Hooldajatoetus

Alus:
Narva Linnavolikogu 18.12.2014 määrus nr 26 „Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse maksmise kord“ 
https://www.riigiteataja.ee/akt/428122019021

Hooldajatoetust on õigus saada hooldajal, kes ei tööta ega õpi statsionaarses õppevormis ja kes hooldab sügava puudega isikut.

Hooldaja esitab Narva Linna Sotsiaalabiametile kirjaliku vormikohase taotluse.

Hooldajatoetuse määr on 50,00 eurot kuus.

Taotluse vorm ()

KUHU PÖÖRDUDA

Tervise- ja sotsiaalosakond
Vastuvõtt:
Esmaspäev 09.00 - 12.00
Kolmapäev 13.00 - 16.00

 

 Narva Linna Sotsiaalabiamet Malmi tänav 5, I korrus, 20309 Narva, Eesti