Malmi tänav 5A, 20309 Narva, Eesti tel.: +372 35 69600, e-post: sotsiaalabiametnarva.ee
 
 Keel  
     
Avaleht
Osakonnad
Sotsiaalteenused
Sotsiaaltoetused
Blanketid
Andmekaitsetingimused
Hanked
Kontakt

◊ Täiendavad sotsiaaltoetused › Linnatoetus

Linnatoetus

Alus: Narva Linnavolikogu 09.06.2016 määrus nr 15 „Linnatoetuse maksmise kord Narva linnas“ 
https://www.riigiteataja.ee/akt/416062016003

Linnatoetus makstakse kõikidele pensionäridele ja vähenenud töövõimega isikutele, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Narva linn.

Toetuse maksmise eesmärgiks on pensionäride ja vähenenud töövõimega isikute (edaspidi taotleja) elukvaliteedi toetamine ja hinnatõusu osaline kompenseerimine.

Linnatoetus makstakse kõigile, kes saavad:

  • vanaduspensioni;
  • töövõimetuspensioni (alates 16 a.);
  • toitjakaotuspensioni;
  • rahvapensioni;
  • muud liiki pensioni

Linnatoetus makstakse kõikidele vähenenud töövõimega isikutele (osaline või puuduv töövõime).

Toetus makstakse tingimusel, et taotleja on rahvastikuregistri andmetel Narva linna elanik vähemalt aasta enne toetuse taotlemist ning temale on määratud pension või temal on tuvastatud osaline või puuduv töövõime enne toetuse taotlemise aasta 1. septembrit.

Toetuse määramise aluseks on vormikohane taotlus. Taotlus toetuse saamiseks on vaja esitada vaid esmakordsel taotlemisel enne toetuse taotlemise aasta 1. septembrit.

Toetuse saamiseks vajalike andmete muutumisest on taotleja kohustatud teatama Narva Linna Sotsiaalabiametile enne jooksva aasta 1. septembrit.

Otsus toetuse määramise ja maksmise kohta tehakse Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri kaudu. Kui toetuse saamiseks on kõik tingimused täidetud, siis toetus makstakse välja taotluses märgitud viisil.

Toetust makstakse üks kord aastas ajavahemikus 01. oktoober - 30. november.

Toetust makstakse sularahas või pangaarvele ülekandega. Sularahas makstakse toetust vaid nendele isikutele, kes saavad pensioni või töövõimetoetust kojukandena posti teel.

Toetuse suurus on 20 eurot.

Taotluse vorm ()

 

 Narva Linna Sotsiaalabiamet Malmi tänav 5, I korrus, 20309 Narva, Eesti