Malmi tänav 5A, 20309 Narva, Eesti tel.: +372 35 69600, e-post: sotsiaalabiametnarva.ee
 
 Keel  
     
Avaleht
Osakonnad
Sotsiaalteenused
Sotsiaaltoetused
Blanketid
Andmekaitsetingimused
Hanked
Kontakt

◊ Sotsiaalteenused › Lapsehoiuteenus

Lapsehoiuteenus

Alus:
Sotsiaalhoolekande seadus 
https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019155
Narva Linnavolikogu 18.05.2017 määrus nr 8 „Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste rahastamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord“ 
https://www.riigiteataja.ee/akt/427052017007
Narva Linnavalitsuse 27.06.2018 määrus nr 14 „Sotsiaalteenuste maksumuse piirmäärade kinnitamine“ 
https://www.riigiteataja.ee/akt/407112018039

Narva Linnavolikogu 18.05.2017 määruse nr 8 „Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste rahastamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord“ alusel rahastatakse lapsehoiuteenus.

Lapsehoiuteenuse eesmärk on toetada last kasvatava isiku toimetulekut või töötamist või vähendada lapse erivajadusest tulenevat hoolduskoormust.

Lapsehoiuteenust osutatakse puudega lapsele, kellele on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse kohaselt määratud raske või sügav puue.

Vahendite eraldamiseks tuleb taotlejal esitada Narva Linna Sotsiaalabiametile vormikohane taotlus.

Taotluse vorm ()

KUHU PÖÖRDUDA

Lastekaitse osakond
Vastuvõtt:
Esmaspäev 09.00 - 12.00
Kolmapäev 13.00 - 16.00

 

 Narva Linna Sotsiaalabiamet Malmi tänav 5, I korrus, 20309 Narva, Eesti