Malmi tänav 5A, 20309 Narva, Eesti tel.: +372 35 69600, e-post: sotsiaalabiametnarva.ee
 
 Keel  
     
Avaleht
Osakonnad
Sotsiaalteenused
Sotsiaaltoetused
Blanketid
Andmekaitsetingimused
Hanked
Kontakt

◊ Sotsiaalteenused › Koduteenus

Koduteenus

Alus:
Narva Linnavolikogu 20.02.2014 määrus nr 6 „Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Narva linnas“ 
Sotsiaalhoolekande seadus 
https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019155

Koduteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks, nagu kütmine, toiduvalmistamine, eluruumi ja riiete korrastamine ning väljaspool eluruumi toiduainete ja majapidamistarvete ostmine ja muu asjaajamine.

Koduteenuseid osutatakse täisealistele isikutele, kes oma tervisliku seisundi tõttu ei tule toime igapäevaelu toimingutega ja kelle tegelik ja rahvastikuregistrijärgne elukoht on Narva linn.

Koduteenuste saamiseks esitab isik või tema seaduslik esindaja Narva Linna Sotsiaalabiametile vormikohase taotluse.

Koduteenuste osutamise otsustamiseks teeb sotsiaaltöötaja hiljemalt kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse laekumist kodukülastuse, mille käigus hinnatakse hindamistestiga teenuse taotleja toimetulekuvõimet ja hooldusvajadust ning täidetakse kliendikaart.

Koduteenuste osutamiseks sõlmitakse kliendi ja teenuse osutaja vahel koduteenuste osutamise leping.

Koduteenuseid osutatakse Narva linna eelarvelistest vahenditest ja isiku omaosalusest.

Koduteenuste maksumus sõltub osutavate teenuste mahust ja kliendi sissetulekust.

Taotluse vorm ()

KUHU PÖÖRDUDA

Tervise- ja sotsiaalosakond
Vastuvõtt:
Esmaspäev 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
Kolmapäev 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00

 

 Narva Linna Sotsiaalabiamet Malmi tänav 5, I korrus, 20309 Narva, Eesti