Linda 4, III-IV korrus, 20309 Narva, Eesti tel.: +372 35 69600, +372 35 69602, e-post: sotsiaalabiametnarva.ee
 
 Keel         
Avaleht
Osakonnad
Sotsiaalteenused
Sotsiaaltoetused
Blanketid
Andmekaitsetingimused
Kontakt

◊ Osakonnad › Tervise- ja sotsiaalosakond › Hooldajatoetus

Hooldajatoetus

Alus:
Narva Linnavolikogu 18.12.2014 määrus nr 26 „Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse maksmise kord“ 
https://www.riigiteataja.ee/akt/411122019016

Hooldajatoetust on õigus saada hooldajal, kes ei tööta ega õpi statsionaarses õppevormis ja kes hooldab sügava puudega isikut.

Hooldaja esitab Narva Linna Sotsiaalabiametile kirjaliku vormikohase taotluse.

Hooldajatoetuse määr on 26,00 eurot kuus.

Taotluse vorm ()

KUHU PÖÖRDUDA

Tervise- ja sotsiaalosakond
Vastuvõtt:
Esmaspäev 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
Kolmapäev 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00

 

 Narva Linna Sotsiaalabiamet Linda 4, III-IV korrus, 20309 Narva, Eesti