Linda 4, III-IV korrus, 20309 Narva, Eesti tel.: +372 35 69600, +372 35 69602, e-post: sotsiaalabiametnarva.ee
 
 Keel         
Avaleht
Osakonnad
Sotsiaalteenused
Sotsiaaltoetused
Blanketid
Andmekaitsetingimused
Kontakt

◊ Osakonnad › Tervise- ja sotsiaalosakond › Hooldajatoetus

Hooldajatoetus

Alus: Narva Linnavolikogu 18.12.2014 määrus nr 26 „Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse maksmise kord“
https://www.riigiteataja.ee/akt/405032016010

Hooldajatoetuse saamiseks tuleb Narva Linnavalitsuse korralduse (kohtumääruse) jõustumise järel hooldajal (eestkostjal) pöörduda Narva linna Sotsiaalabiametile ja vormistada vormikohane taotlus.

Hooldajatoetust on õigus saada hooldajal, kes tagab sügava puudega isikule igapäevane kõrvalabi, juhendamine ja järelevalve:

  1. kelle hooldatava rahvastikuregistrijärgne elukoht on Narva linn;
  2. kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Narva linn;
  3. kes ei tööta ega õpi statsionaarses õppevormis.

Hooldajatoetust ei saa hooldaja, kellel on määratud raske või sügav puue või kes oma tervise seisundi tõttu ei ole suuteline osutada hooldust vastavalt hooldatava vajadustele.

Hooldajatoetuse määr on 26,00 eurot kuus.

Taotluse vorm ()

 

 Narva Linna Sotsiaalabiamet Linda 4, III-IV korrus, 20309 Narva, Eesti