Linda 4, III-IV korrus, 20309 Narva, Eesti tel.: +372 35 69600, +372 35 69602, e-post: sotsiaalabiametnarva.ee
 
 Keel         
Avaleht
Osakonnad
Sotsiaalteenused
Sotsiaaltoetused
Blanketid
Andmekaitsetingimused
Kontakt

◊ Osakonnad › Tervise- ja sotsiaalosakond › Hoolduse seadmine

Hoolduse seadmine

Alus: Narva Linnavolikogu 18.12.2014 määrus nr 26 „Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse maksmise kord“ 
https://www.riigiteataja.ee/akt/405032016010

  • Hooldus seatakse hooldatavale, kes vajab oma vaimse või kehalise puude tõttu kõrvalabi, juhendamist ja järelevalvet.
  • Hooldus seatakse täisealisele hooldatavale, kelle elukohana on Rahvastikuregistrisse kantud Narva linn ja kelle tegelik elukoht on Narva linn.
  • Hooldajaks võib määrata teovõimelist isikut, kelle elukohana on Rahvastikuregistrisse kantud Narva linn ja kelle tegelik elukoht on Narva linn.
  • Hooldajaks ei määrata isikut, kellele on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse kohaselt määratud raske või sügav puue ehk kes ei ole suuteline oma tervisliku seisundi tõttu osutada hooldatavale vajalikku kõrvalabi, juhendamist ja järelevalvet.
  • Hoolduse seadmise aluseks on Narva linna Sotsiaalabiameti poolt hinnatud abivajava isiku hooldusvajadus.

Hooldaja määramiseks vajalikud toimingud

Hooldust vajav isik esitab Narva linna Sotsiaalabiametile kirjaliku vormikohase taotluse hooldaja kandidaadi kirjaliku nõusolekuga hooldajaks määramise kohta, millele lisatakse:

  1. Sotsiaalkindlustusameti otsuse koopia taotleja isiku puude raskusastme määramise kohta;
  2. hooldaja kandidaadi ja taotleja isikut tõendavate dokumentide koopiad;
  3. perearsti tõend hooldaja kandidaadi tervise seisundi kohta, milles märgitakse tema sobivus hooldaja kohustuste täitmiseks.

Taotluse vorm ()

 

 Narva Linna Sotsiaalabiamet Linda 4, III-IV korrus, 20309 Narva, Eesti