Linda 4, III-IV korrus, 20309 Narva, Eesti tel.: +372 35 69600, +372 35 69602, e-post: sotsiaalabiametnarva.ee
 
 Keel         
Avaleht
Osakonnad
Sotsiaalteenused
Sotsiaaltoetused
Blanketid
Andmekaitsetingimused
Kontakt

◊ Osakonnad › Tervise- ja sotsiaalosakond › Hoolekandeasutusse paigutamine

Hoolekandeasutusse paigutamine

Alus: Narva Linnavolikogu 22.11.2012 määrus nr 27 „Hoolekandeasutusse paigutamise kord Narva linnas“ 
https://www.riigiteataja.ee/akt/405032016023

Hooldekodusse suunamiseks ööpäevaringsele hooldusteenusele esitab isik või tema seaduslik esindaja vormikohase taotluse Narva Linna Sotsiaalabiametile.

Narva linna kulul hoolekandeasutusse paigutatavad isikud

Hoolekandeasutusse paigutatakse eakad ja puuetega isikud, kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Narva linn ning kes vastavad järgmistele tingimustele:

  • viibivad haiglas, ei vaja enam haiglaravi, kuid vajavad jätkuvalt hooldust, kõrvalabi ja järelevalvet või kelle tervislik seisund on kodus olles halvenenud, mistõttu hoolduse korraldamine kodustes tingimustes ei ole võimalik;
  • kellel puuduvad seadus-või lepingujärgsed ülalpidajad või kelle seadus-või lepingujärgsed ülalpidajad oma tervisliku seisundi, ea ja/või vähekindlustatuse tõttu ei ole võimelised taotlejale vajalikul määral hooldust tagama.

Täiendav info ja Narva linna kulul hoolekandeasutusse suunamiste taotluste vastuvõtt toimub Narva Linna Sotsiaalabiameti hoolekandeosakonnas.

Vastuvõtt:
Esmaspäev 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
Kolmapäev 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
III korrus, kab. 307
Telefon: 35 69412

Elektroonilise taotluse saatmise korral e-kirjaga, peab taotlus olema isiku poolt digitaalselt allkirjastatud.

Avalduse vorm ()

 

 Narva Linna Sotsiaalabiamet Linda 4, III-IV korrus, 20309 Narva, Eesti