Malmi tänav 5A, 20309 Narva, Eesti tel.: +372 35 69600, e-post: sotsiaalabiametnarva.ee
 
 Keel  
     
Narva Linn | Riigi Teataja | Sotsiaalministeerium | Sotsiaalkindlustusamet | Töötukassa

Vana versioon vaata siit

Narva Linna Sotsiaalabiameti põhimäärus 
https://www.riigiteataja.ee/akt/431122019067
Narva Linna Sotsiaalabiamet on Narva linna ametiasutus, mis täidab talle õigusaktidega ja käesoleva põhimäärusega antud ülesandeid.
Narva Linna Sotsiaalabiameti haldusalaks on sotsiaalhoolekanne, tervisedendus ja tervishoid Narva linnas.
Narva Linna Sotsiaalabiameti ülesanded on:

 • Narva linnas elavatele inimestele toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks ja kergendamiseks abi osutamine;
 • sotsiaaltoetuste määramine ja maksmine;
 • sotsiaalteenuste ja muu sotsiaalabi osutamise korraldamine;
 • eestkostega seonduva töö korraldamine ja perekonnaseadusest tulenevate Narva linna kui eestkosteasutuse ülesannete täitmine;
 • omasteta surnute matmise korraldamine;
 • tervishoiualase tegevuse korraldamine.

Narva Linna Sotsiaalabiameti haldusalas tegutseb linna ametiasutuse hallatav asutus Narva Sotsiaaltöökeskus.

Narva linna Sotsiaalabiameti infolaud asub Narva linnas Malmi 5A, 1. korrus.  Alates juunist töötab sotsiaalametis infolaud.

Infolaua töötaja konsulteerib tervisekaitsealastes ja sotsiaalküsimustes,
tutvustab toetuste saamise võimalusi, sotsiaalteenuseid ning aitab täita taotlusi.

Infolaud asub Narva linnas
Malmi 5A,
1. korrus.

 Osakonnad

Tervise-
ja sotsiaal-


osakond

Lastekaitse-


osakond
Narva
Sotsiaaltöö


keskus

 Sotsiaalteenused

 Täiendavad sotsiaaltoetused

 Blanketid

 Andmekaitsetingimused

 Hanked

 Kontakt

 

 «      September      » 
E T K N R L P
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T e a t a m i s e d

Narva Linna Sotsiaalabiamet avaldab spetsialistide telefonid, mis alates 01.06.2020 asendavad kontaktvastuvõttu tööajal.

Lastekaitseosakond

 • Lastekaitse üldküsimused - 53012714
 • Olga Savatjeva - 5277731
 • Olga Peenema – 5173036
 • Lada Koval - 5173628
 • Jelena Kolesnikova - 53030903
 • Margarita Ivahnova - 53020404
 • Svetlana Karzina - 53473065
 • Jelena Ševtsova - 53450690
 • Jana Pahhomova - 53067885
 • Jevgenia Korsak - 53359845

Toimetulekutoetuse rühm

 • Toimetulekutoetuse üldküsimused - 53040627
 • Esmakordse vastuvõtu küsimused – 53030366, 53019597, 53026605

Kõik Narva Linna Sotsiaalabiameti spetsialistide kontaktid on avaldatud kodulehel www.narvaabi.ee

Alates 01.06.2020 lastekaitseosakonnas ja toimetulekutoetuse rühmas klientide vastuvõttu ajutiselt ei toimu.

Narva Linna Sotsiaalabiamet teatab, et alates 01.06.2020 lastekaitseosakonnas ja toimetulekutoetuse rühmas klientide vastuvõttu ajutiselt ei toimu.

Kõik küsimused lahendatakse telefoni, e-posti teel.
Paberkandjal dokumendid võetakse vastu läbi postkasti, mis asub aadressil Linda 4, 1 korrus.
Kontaktvastuvõtu taastamisest teatame esimesel võimalusel.
Palume vabandust võimalike ebamugavuste pärast.

Klientide vastuvõtt toimetulekutoetuse määramise küsimustes

Narva Linna Sotsiaalabiamet teatab, et perioodil  01.06.2020 - 03.06.2020  seoses teisele hoonele kolimisega klientide vastuvõtt toimetulekutoetuse määramise küsimustes ei toimu.

Alates 04.06.2020 klientide vastuvõtt jätkub aadressil Malmi 5a, Narva.

Suvepuhkus vähekindlustatud peredest lastele Remniku ja Viking-Tiigrid laagrites

Lugupeetud vanemad!

Meil on rõõm teatada, et sel aastal Narva linna Sotsiaalabiamet korraldab suvepuhkust vähekindlustatud peredest lastele Remniku noortelaagris ajavahemikus 08.07.2020-14.07.2020 ja Viking-Tiigrid laagris ajavahemikus 22.07.2020-30.07.2020.

Sihtrühmad:

 • lapsed, kelle perekonnad taotluse esitamise hetkel saavad toimetulekutoetust;
 • riskiperedest lapsed (perekonnad, kes on Sotsiaalabiameti lastekaitseosakonna aktiivsel järelevalvel);
 • lasterikastest peredest lapsed (perekonnas on vähemalt neli last).

Vormikohane taotlus ja dokumendid, mis kinnitavad perekonna sissetulekut eelmise kuu eest, tuleb esitada Lastekaitseosakonda (aadressil Linda 4, 4.korrus, kab. 412,413,416) vastuvõtu ajal: esmaspäev, kolmapäev kell 9:00-12:00; 13.00-16.00 või digitaalselt allkirjastatult Sotsiaalabiameti e-postile sotsiaalabiametnarva.ee.

Taotluste vastuvõtt toimub kuni 10.06.2020.

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ›
‹  

 

 

 
 

 

 

 

 Narva Linna Sotsiaalabiamet Malmi tänav 5, I korrus, 20309 Narva, Eesti