Malmi tänav 5A, 20309 Narva, Eesti tel.: +372 35 69600, e-post: sotsiaalabiametnarva.ee
 
 Keel  
     
Narva Linn | Riigi Teataja | Sotsiaalministeerium | Sotsiaalkindlustusamet | Töötukassa

Vana versioon vaata siit

Narva Linna Sotsiaalabiameti põhimäärus 
https://www.riigiteataja.ee/akt/431122019067
Narva Linna Sotsiaalabiamet on Narva linna ametiasutus, mis täidab talle õigusaktidega ja käesoleva põhimäärusega antud ülesandeid.
Narva Linna Sotsiaalabiameti haldusalaks on sotsiaalhoolekanne, tervisedendus ja tervishoid Narva linnas.
Narva Linna Sotsiaalabiameti ülesanded on:

 • Narva linnas elavatele inimestele toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks ja kergendamiseks abi osutamine;
 • sotsiaaltoetuste määramine ja maksmine;
 • sotsiaalteenuste ja muu sotsiaalabi osutamise korraldamine;
 • eestkostega seonduva töö korraldamine ja perekonnaseadusest tulenevate Narva linna kui eestkosteasutuse ülesannete täitmine;
 • omasteta surnute matmise korraldamine;
 • tervishoiualase tegevuse korraldamine.

Narva Linna Sotsiaalabiameti haldusalas tegutseb linna ametiasutuse hallatav asutus Narva Sotsiaaltöökeskus.

Narva linna Sotsiaalabiameti infolaud asub Narva linnas Malmi 5A, 1. korrus.  Alates juunist töötab sotsiaalametis infolaud.

Infolaua töötaja konsulteerib tervisekaitsealastes ja sotsiaalküsimustes,
tutvustab toetuste saamise võimalusi, sotsiaalteenuseid ning aitab täita taotlusi.

Infolaud asub Narva linnas
Malmi 5A,
1. korrus.

 Osakonnad

Tervise-
ja sotsiaal-


osakond

Lastekaitse-


osakond
Narva
Sotsiaaltöö


keskus

 Sotsiaalteenused

 Täiendavad sotsiaaltoetused

 Blanketid

 Andmekaitsetingimused

 Hanked

 Kontakt

 

 «      September      » 
E T K N R L P
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T e a t a m i s e d

Narva Linna Sotsiaalabiamet teatab.
Linnatoetus.

Linatoetust (20 eur aastas) on õigus taotleda isikul, kes on vanaduspensionär (sh ennetähtaegne vanaduspension, soodustingimustel jne), toitjakaotuspensionär, rahvapensionär, samuti vähenenud töövõimega isik või töövõimetuspensionär. Toetust makstakse tingimusel, et:

 1. taotleja on registreeritud (registreeritud) Narva elanik vähemalt aasta,
 2. taotleja saab ühte ülalnimetatud pensioniliikidest või tema töövõime on vähenenud.

Arvesse lähevad kõik, kes on varem esitanud linnatoetuse taotlust. Kuid pöörame tähelepanu, et pangakonto, nime, isikukoodi muutmise korral peab taotleja uue taotlusega pöörduma Narva linna Sotsiaalabiameti poole, et makse oleks tehtud korrektselt ja õigeaegselt. Eelpool nimetatud andmete muutumise ja esmakordse taotlemise korral tuleb pöörduda Narva linna Sotsiaalabiameti poole kuni 01.09.2020

Linnatoetuse (20 eur) väljamaksmine teostatakse perioodil 1. oktoobrist kuni 30. Novembrini, kuid suurem osa maksetest teostatakse oktoobri esimeses pooles.

Pöörame tähelepanu, et kui te mingil põhjusel ei saa ajavahemikul 01.10.2020-30.11.2020 linnatoetust, peate Teie andmete täpsustamiseks pöörduda Narva linna Sotsiaalabiameti poole. Seda tuleb teha hiljemalt käesoleva aasta 30. novembrini.

Lisainformatsioon linnatoetuse väljamaksmise kohta on kättesaadav telefonil
3569715, 53 04 06 27.

http://narvaabi.ee/ru/index0.php?page=513

Narva linna Sotsiaalabiamet


Raadio 4-ERR "Подробности из Нарвы"

Narva Linna Sotsiaalabiamet kolis uude kohta.
Raadiosaade "Подробности из Нарвы" Narva stuudiost  19.06.2020   11:05.

 

Link saatele:
https://r4.err.ee/1099060/podrobnosti/1065311 webileheküljes Raadio 4.

 

Raadio 4-ERR 19.06.20 Narva stuudio 11:05.

Narva Linna Sotsiaalabiamet teatab, et alates 17.06.2020 klientide vastuvõtt toimub järgmistel aadressidel:

Linda tn 4, 4. korrus (lastekaitse osakond)

Malmi 5a, (infolaud, tervise- ja sotsiaalosakond, raamatupidamine, administratsioon).

Narva Linna Sotsiaalabiameti teadaanne.
Suvepuhkus vähekindlustatud peredest lastele Remniku laagris.

Lugupeetud vanemad!

Meil on rõõm teatada, et sel aastal Narva linna Sotsiaalabiamet korraldab suvepuhkust vähekindlustatud peredest lastele Remniku noortelaagris ajavahemikus 08.07.2020-14.07.2020.

Sihtrühmad:

 • lapsed, kelle perekonnad taotluse esitamise hetkel saavad toimetulekutoetust;
 • riskiperedest lapsed (perekonnad, kes on Sotsiaalabiameti lastekaitseosakonna aktiivsel järelevalvel);
 • lasterikastest peredest lapsed (perekonnas on vähemalt neli last).

Vormikohane taotlus ja dokumendid, mis kinnitavad perekonna sissetulekut eelmise kuu eest, tuleb esitada Lastekaitseosakonna postkasti (aadressil Linda 4, 1.korrus, blanketid on kättesaadavad 1.korrusel fuajees) või digitaalselt allkirjastatult (Avaldus, Taotlus, Osalejakaart) Sotsiaalabiameti e-postile sotsiaalabiametnarva.ee.

Taotluste vastuvõtt toimub kuni 10.06.2020.

Raadio 4. Raadiosaade "Suvelaagrid Narvas".
(https://r4.err.ee/1096345/podrobnosti/1061166)

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ›
‹  

 

 

 
 

 

 

 

 Narva Linna Sotsiaalabiamet Malmi tänav 5, I korrus, 20309 Narva, Eesti