Malmi tänav 5A, 20309 Narva, Eesti tel.: +372 35 69600, e-post: sotsiaalabiametnarva.ee
 
 Keel  
     
Narva Linn | Riigi Teataja | Sotsiaalministeerium | Sotsiaalkindlustusamet | Töötukassa

Vana versioon vaata siit

Narva Linna Sotsiaalabiameti põhimäärus 
https://www.riigiteataja.ee/akt/431122019067
Narva Linna Sotsiaalabiamet on Narva linna ametiasutus, mis täidab talle õigusaktidega ja käesoleva põhimäärusega antud ülesandeid.
Narva Linna Sotsiaalabiameti haldusalaks on sotsiaalhoolekanne, tervisedendus ja tervishoid Narva linnas.
Narva Linna Sotsiaalabiameti ülesanded on:

  • Narva linnas elavatele inimestele toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks ja kergendamiseks abi osutamine;
  • sotsiaaltoetuste määramine ja maksmine;
  • sotsiaalteenuste ja muu sotsiaalabi osutamise korraldamine;
  • eestkostega seonduva töö korraldamine ja perekonnaseadusest tulenevate Narva linna kui eestkosteasutuse ülesannete täitmine;
  • omasteta surnute matmise korraldamine;
  • tervishoiualase tegevuse korraldamine.

Narva Linna Sotsiaalabiameti haldusalas tegutseb linna ametiasutuse hallatav asutus Narva Sotsiaaltöökeskus.

Narva linna Sotsiaalabiameti infolaud asub Narva linnas Malmi 5A, 1. korrus.  Alates juunist töötab sotsiaalametis infolaud.

Infolaua töötaja konsulteerib tervisekaitsealastes ja sotsiaalküsimustes,
tutvustab toetuste saamise võimalusi, sotsiaalteenuseid ning aitab täita taotlusi.

Infolaud asub Narva linnas
Malmi 5A,
1. korrus.

Tööaeg:

E: 09.00-12.00, 13.00-17.00
T: 09.00-12.00, 13.00-16.00
K: 09.00-12.00, 13.00-16.00
N: 09.00-12.00, 13.00-16.00

 Osakonnad

Tervise-
ja sotsiaal-


osakond

Lastekaitse-


osakond
Narva
Sotsiaaltöö


keskus

 Sotsiaalteenused

 Täiendavad sotsiaaltoetused

 Blanketid

 Andmekaitsetingimused

 Hanked

 Kontakt

 

 «      Aprill      » 
E T K N R L P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T e a t a m i s e d

Üleskutse vaimse tervise ja sotsiaalvaldkonna spetsialistidele

Vajame teie abi, sest COVID-19 pandeemia tõttu on tekkinud psühhosotsiaalne kriisiolukord, millega seoses vajab Eesti elanikkond vaimse tervise alast abi ja sotsiaalabi varasemast enam. Teiste riikide kogemus on näidanud, et kriisi ja sotsiaalse isolatsiooniga kaasneb vaimse tervise häirete sagedasem ägenemine, suureneb perevägivalla hulk ühiskonnas ning kasvab tõenäosus kogeda traumaatilisi sündmusi.

Koostamisel on register, kuhu kuuluvad vaimse tervise valdkonna spetsialistid (psühhiaatrid, psühholoogid, psühhoterapeudid, psühhiaatria residendid, vaimse tervise õed, hingehoidjad, füsioterapeudid), sotsiaalvaldkonna spetsialistid (sotsiaaltöötajad, noorsootöötajad) ja vastavate erialade üliõpilased, kes on valmis kriisi süvenedes pakkuma tuge elanikkonna vaimse tervise hoidmiseks ja parandamiseks.

Loodame, et ühtne andmebaas aitab parimal võimalikul viisil kasutada meie piiratud aega ja energiat ning tööd mõistlikult koordineerida.

Registri abil soovime leida üles inimesed, kellel oleks soovi ja aega kriisi lahendamisse panustada (nii vabatahtlikult kui ka võimalusel töötasu eest). Samas on oluline meeles pidada, et teiste abistamisel on kõige olulisem iseennast hoida ja mitte üle koormata. Kui olete juba täiskoormusel töötav spetsialist, tasub oma aja- ja jõuvaru väga hästi läbi kaaluda. Märgime veel ära, et väga palju abi oleks supervisioonioskuste ja -kogemustega inimestest, kes saaksid panustada pisutki aega vaimse tervise abi pakkuvate vabatahtlike toetamiseks.

Registriga saab liituda siin.

Vaata lisainfot registri kohta.

Sotsiaalkindlustusamet

Narva linna Sotsiaalabiameti teadaanne

Lugupeetud Narva linna elanikud!

Teatame Teile, et OÜ Narva Hambakliinik (Vestervalli 25, Narva) kavatseb avada vastuvõttu täies mahus alates 23.04.2020.

Lisainfo telefonil +372 35 91277; +372 35 94192.

Narva Linna Sotsiaalabiamet

Narva linna elanikud saavad Euroopa Liidu toiduabi

Euroopa Liidu toiduabi raames sel ja järgmisel nädalal saavad toidupakke üle 300 Narva peret, sh 504 Narva linna elanikku. Õigus Euroopa Liidu toiduabile on inimestel, kellele oli määratud riiklik toimetulekutoetus 2020. jaanuaris ja 2020. veebruaris.

Toidupank jagab Euroopa Liidu toiduabi koostöös Sotsiaalministeeriumi ja Narva Linna Sotsiaalabiametiga. Narva linnas tegeleb toiduabiga Päästearmee (esindaja Mihhail Baglai ja vabatahtlikud). Toiduabi antakse välja kuiva toidu ja 18 kg kaaluvate konservide komplektina. Toiduabi väljastamine on korraldatud koostöös Narva Linnavalitsusega.

Seoses eriolukorraga (COVID-19 leviku ohuga) Toidupank on saanud Narva Linnavalitusest kaitsemaske vabatahtlike turvalisuse tagamiseks. Narva Linnavalitsusele andis kaitsemaske Politsei- ja Piirivalveamet. Päästearmee esindaja Mihhail Baglai sõnul: „See on suurepärane näide koostööst eriolukorras Toidupanga, Narva Linnavalitsuse ja Politsei- ja Piirivalveameti vahel. Koos saame hakkama!".

Pean ütlema, et sellise koostöö raames saavad iganädalaselt abi 25 Narva peret ka Toidupanga muude programmide kaudu. Käesoleval ajal, eriolukorra tingimustes, see abi on raskustega peredele väga oluline. Toiduabi saamisel järgitakse eriolukorra ohutusmeetmeid ja käitumisreegleid.

Narva linnapea pöördumine linnaelanike poole

Lugupeetud Narva linna elanikud!

Seoses eelseisva pensioni- ja erinevate toetuste väljamaksetega kutsume teid võimalusel vältima kaupluste ja teiste avalike kohtade külastamist koroonaviiruse leviku ohu tõttu.

Kallid pensionärid, kel on vaja abi toidu ja ravimite koju toimetamiseks, saavad pöörduda ööpäevaringselt Narva Linna Sotsiaalabiameti poole infotelefonidel: 53056001, 53054558

Tänan teid mõistva suhtumise eest!

Aleksei Jevgrafov
Linnapea

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  

 

 

 
 

 

 

 

 Narva Linna Sotsiaalabiamet Malmi tänav 5, I korrus, 20309 Narva, Eesti