Malmi tänav 5A, 20309 Narva, Eesti tel.: +372 35 69600, e-post: sotsiaalabiametnarva.ee
 
 Keel  
     
Narva Linn | Riigi Teataja | Sotsiaalministeerium | Sotsiaalkindlustusamet | Töötukassa

Vana versioon vaata siit

Narva Linna Sotsiaalabiameti põhimäärus 
https://www.riigiteataja.ee/akt/431122019067
Narva Linna Sotsiaalabiamet on Narva linna ametiasutus, mis täidab talle õigusaktidega ja käesoleva põhimäärusega antud ülesandeid.
Narva Linna Sotsiaalabiameti haldusalaks on sotsiaalhoolekanne, tervisedendus ja tervishoid Narva linnas.
Narva Linna Sotsiaalabiameti ülesanded on:

 • Narva linnas elavatele inimestele toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks ja kergendamiseks abi osutamine;
 • sotsiaaltoetuste määramine ja maksmine;
 • sotsiaalteenuste ja muu sotsiaalabi osutamise korraldamine;
 • eestkostega seonduva töö korraldamine ja perekonnaseadusest tulenevate Narva linna kui eestkosteasutuse ülesannete täitmine;
 • omasteta surnute matmise korraldamine;
 • tervishoiualase tegevuse korraldamine.

Narva Linna Sotsiaalabiameti haldusalas tegutseb linna ametiasutuse hallatav asutus Narva Sotsiaaltöökeskus.

Narva linna Sotsiaalabiameti infolaud asub Narva linnas Malmi 5A, 1. korrus.  Alates juunist töötab sotsiaalametis infolaud.

Infolaua töötaja konsulteerib tervisekaitsealastes ja sotsiaalküsimustes,
tutvustab toetuste saamise võimalusi, sotsiaalteenuseid ning aitab täita taotlusi.

Infolaud asub Narva linnas
Malmi 5A,
1. korrus.

Tööaeg:

E: 09.00-12.00, 13.00-17.00
T: 09.00-12.00, 13.00-16.00
K: 09.00-12.00, 13.00-16.00
N: 09.00-12.00, 13.00-16.00

 Osakonnad

Tervise-
ja sotsiaal-


osakond

Lastekaitse-


osakond
Narva
Sotsiaaltöö


keskus

 Sotsiaalteenused

 Täiendavad sotsiaaltoetused

 Blanketid

 Andmekaitsetingimused

 Hanked

 Kontakt

 

 «      Aprill      » 
E T K N R L P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T e a t a m i s e d

Suvepuhkus vähekindlustatud peredest lastele Remniku ja Viking-Tiigrid laagrites

Lugupeetud vanemad!

Meil on rõõm teatada, et sel aastal Narva linna Sotsiaalabiamet korraldab suvepuhkust vähekindlustatud peredest lastele Remniku noortelaagris ajavahemikus 08.07.2020-14.07.2020 ja Viking-Tiigrid laagris ajavahemikus 22.07.2020-30.07.2020.

Sihtrühmad:

 • lapsed, kelle perekonnad taotluse esitamise hetkel saavad toimetulekutoetust;
 • riskiperedest lapsed (perekonnad, kes on Sotsiaalabiameti lastekaitseosakonna aktiivsel järelevalvel);
 • lasterikastest peredest lapsed (perekonnas on vähemalt neli last).

Vormikohane taotlus ja dokumendid, mis kinnitavad perekonna sissetulekut eelmise kuu eest, tuleb esitada Lastekaitseosakonda (aadressil Linda 4, 4.korrus, kab. 412,413,416) vastuvõtu ajal: esmaspäev, kolmapäev kell 9:00-12:00; 13.00-16.00 või digitaalselt allkirjastatult Sotsiaalabiameti e-postile sotsiaalabiametnarva.ee.

Taotluste vastuvõtt toimub kuni 10.06.2020.

Narva Linna Sotsiaalabiameti teadaanne

Lugupeetud Narva linna elanikud!

Narva Linna Sotsiaalabiamet teatab, et ameti tööd alustatakse täismahus alates 18.05.2020.

Kliente võetakse vastu:

 • Linda 4, 4. korrus (toimetulekutoetuse rühm, lastekaitse osakond, raamatupidamine)
 • Malmi 5A, 1. korrus (täiskasvanute hoolekande rühm)

Vastuvõtt:

Esmaspäev 9.00-12.00, 13.00-17.00 (lastekaitse osakond kuni 16.00)
Kolmapäev 9.00-12.00, 13.00-16.00

Narva Linna Sotsiaalabiamet sulgeb ööpäevaringsed infotelefonid alates 18.05.2020. Samast ajast lõpetatakse ka toidu- ja ravimite kojukande teenus, mida korraldati koostöös EPR Narva seltsi vabatahtlikega.

Kõigi sotsiaalabi osutamisega seotud küsimuste korral võite tööajal pöörduda Narva Linna Sotsiaalabiameti poole (telefonid ja e-posti aadressid on leitav veebilehel: narva.ee või narvaabi.ee).

Võimalusel palume esitada taotlused ning avaldused teenuste- ja abi saamiseks Narva linna Sotsiaalabiameti e-posti aadressile sotsiaalabiametnarva.ee digitaalselt allkirjastatuna.

Narva linna Sotsiaalabiamet

Eesti Töötukassa annab teada

Töötukassa infotelefonid:

Üle-eestiline infotelefon 15501

Narva büroo infotelefon 3321800

E-posti aadressid:

infotootukassa.ee

idavirutootukassa.ee

Töötasu hüvitisega seotud küsimused:

Tööandjate konsultant Pavel Gordijevski tel 3321826

Tööandjate konsultant Andrei Obidin tel 3321777

Lisainfo: www.tootukassa.ee.

Inga Pilder
Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakond - Narva büroo, büroojuhataja
Inga.Pildertootukassa.ee


Raadio 4-ERR "Подробности из Нарвы"

Tasuta bussid. Kriisiabi. Online-seminarid.
Raadiosaade "Подробности из Нарвы" Narva stuudiost  06.01.2020   13:05.

 

Link saatele:
https://r4.err.ee/1074748/podrobnosti-iz-narvy webileheküljes Raadio 4.

 

Raadio 4-ERR 21.04.20 Narva stuudio 13:05.

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  

 

 

 
 

 

 

 

 Narva Linna Sotsiaalabiamet Malmi tänav 5, I korrus, 20309 Narva, Eesti