Malmi tänav 5A, 20309 Narva, Eesti tel.: +372 35 69600, e-post: sotsiaalabiametnarva.ee
 
 Keel  
     
Narva Linn | Riigi Teataja | Sotsiaalministeerium | Sotsiaalkindlustusamet | Töötukassa

Vana versioon vaata siit

Narva Linna Sotsiaalabiameti põhimäärus 
https://www.riigiteataja.ee/akt/431122019067
Narva Linna Sotsiaalabiamet on Narva linna ametiasutus, mis täidab talle õigusaktidega ja käesoleva põhimäärusega antud ülesandeid.
Narva Linna Sotsiaalabiameti haldusalaks on sotsiaalhoolekanne, tervisedendus ja tervishoid Narva linnas.
Narva Linna Sotsiaalabiameti ülesanded on:

 • Narva linnas elavatele inimestele toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks ja kergendamiseks abi osutamine;
 • sotsiaaltoetuste määramine ja maksmine;
 • sotsiaalteenuste ja muu sotsiaalabi osutamise korraldamine;
 • eestkostega seonduva töö korraldamine ja perekonnaseadusest tulenevate Narva linna kui eestkosteasutuse ülesannete täitmine;
 • omasteta surnute matmise korraldamine;
 • tervishoiualase tegevuse korraldamine.

Narva Linna Sotsiaalabiameti haldusalas tegutseb linna ametiasutuse hallatav asutus Narva Sotsiaaltöökeskus.

Narva linna Sotsiaalabiameti infolaud asub Narva linnas Malmi 5A, 1. korrus.  Alates juunist töötab sotsiaalametis infolaud.

Infolaua töötaja konsulteerib tervisekaitsealastes ja sotsiaalküsimustes,
tutvustab toetuste saamise võimalusi, sotsiaalteenuseid ning aitab täita taotlusi.

Infolaud asub Narva linnas
Malmi 5A,
1. korrus.

ABIVAJAVAST NING HÄDAOHUS

LAPSEST TEATAMISE JUHEND

 Osakonnad

Tervise-
ja sotsiaal-


osakond

Lastekaitse-


osakond
Narva
Sotsiaaltöö


keskus

 Sotsiaalteenused

 Täiendavad sotsiaaltoetused

 Blanketid

 Andmekaitsetingimused

 Hanked

 Kontakt

 

 «      Juuli      » 
E T K N R L P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T e a t a m i s e d

Ida-Virumaal saab vaktsineerida ka eakaga kaasa tulnud inimene

Homsest alates saavad Ida-Virumaal COVID-19 vastu vaktsineerimise võimaluse ka need vähemalt 18-aastased inimesed, kes aitavad oma 70-aastasel või vanemal inimesel vaktsineerima minna.

Ida-Virumaal on vaktsineerimisega hõlmatus riigi madalaim, tänahommikuse seisuga oli vaktsineeritud ligikaudu 16% maakonna elanikest. Seetõttu on eakaga kaasa tulnud inimese vaktsineerimine üks võimalusi, kuidas hõlmatust tõsta. Eesti COVID-19 vaktsineerimise plaan näeb ette, et kõrgema nakatumisega ja/või madalama vaktsineeritusega piirkondadesse võib suunata suuremaid koguseid vaktsiine ning eritähelepanu, et hõlmatust parandada.

Homsest saavad rahvastikuregistri järgi Ida-Virumaal elavad 70-aastased või vanemad inimesed vaktsineerida koos samuti rahvastikuregistri järgi Ida-Virumaal elava inimese või lähedasega. Eakaga koos saavad minna vaktsineerima kõik vähemalt 18-aastased inimesed.

Vaktsineerimise projektijuht Marek Seer ütles, et kuna eakatel inimestel on sageli ise keeruline liikuda, on selline võimalus paljudele noorematele motivatsiooniks, miks eakas inimene vaktsineerimisele kohale aidata. "Eakad inimesed on COVID-19 suhtes kõige enam haavatavamad ja nemad jõuavad haigestudes ka kõige tõenäolisemalt haiglaravile. Hoiame oma eakaid ja aitame neid vaktsineerima, loomulikult ainult siis, kui nad seda soovivad," lisas Seer.

Sobiliku aja ja vaktsineerija saab valida digiregistratuurist digiregistratuur.ee või helistades Ida-Virumaal vaktsineerivatele haiglatele või haigekassa erapartneritele.

Narva haigla Narvas, haigla registratuuri telefonid 356 1144, 357 2778, 357 2779, tööaeg E-R kella 07.30-18.30.

S Silmarõõm vaktsineerib Jõhvis, telefon 638 0003, kõnedele vastatakse iga päev kella 09.00-18.00

Rakveres, telefon 638 0858, kõnedele vastatakse iga päev kella 09.00-18.00.

Tervisekeskus Corrigo registratuuri telefon 333 1100, E-R kella 8.00-16.30, nädalavahetuse vaktsineerimise korral 5389 3520.

Ida-Viru keskhaigla, registratuuri telefon 331 1133, E-R kell 8.00-18.00.

Ametlik info COVID-19 vaktsineerimise kohta: www.vaktsineeri.ee Korduma kippuvad küsimused COVID-19 vaktsineerimise kohta Eestis.

Lisainfot vaktsineerimise kohta saab ka riigiinfo telefonil 1247.

Lisainfo

EVELIN TRINK
Osakonna juhataja
Avalike suhete ja tervise edenduse osakond

T: 55584027
E: evelin.trinktervisekassa.ee
Lastekodu 48, Tallinn

Eesti Haigekassa
Pressiteade 28. aprill

23. ja 30. aprillil oodatakse Narva haiglasse COVID-19 vastu vaktsineerima Moderna vaktsiiniga

23. ja 30. aprillil oodatakse Narva haiglasse COVID-19 vastu vaktsineerima Moderna vaktsiiniga:

 • Kõiki riskirühma kuuluvaid inimesi alates 16.aastast
 • Kõiki inimesi, kes on vanemad kui 65aastased või kes sel aastal veel 65aastaseks saavad, seda sõltumata riskirühma kuulumisest.

Riskirühma kuuluvad inimesed, kellel on diagnoositud järgmised haigused

 • diabeet;
 • kardioloogilised haigused;
 • krooniline bronhiit;
 • emfüseem;
 • krooniline obstruktiivne kopsuhaigus ehk KOK;
 • raske astma (suukaudne kortikosteroidravi viimase 5 aasta jooksul, bioloogiline ravi);
 • bronhiektaasiatõbi;
 • rasvumus (KMI ≥40).

Vajalik eelnev registreerimine! (registreerida läbi riikliku digiregistratuuri või helistades telefonil 3561144, 35 727 78, 35 727 79).

Narva Haigla vaktsineerimiskeskus asub aadressil Haigla 1, esimesel korrusel. Vaktsineerimine toimub ajavahemikus 8.00-16.00.

Kui te ei oska digiregistratuuri kasutada, aitavad teid vabatahtlikud. Abi küsimiseks helistage telefonil 6003 033, kõnesid võetakse vastu iga päev kella 10.00-14.00

SA Narva Haigla
22.04.2021

60+ kaasuvate haigustega inimesi ning 65-aastaseid ja vanemaid inimesi oodatakse 20. ning 22.. aprillil COVID-19 vaktsineerimisele Moderna vaktsiiniga

Järgmise nädala teisipäeval ja neljapäeval (20. ja 22. aprillil) jätkub vaktsineerinime ning saavad 65-aastased ja vanemad inimesed Narva haigla vaktsineerimiskeskuses COVID-19 vastast Moderna vaktsiini. Samuti saavad vaktsiini 60+ kaasuvate haigustega inimesed. Kokku sai Narva haigla 100 doosi.

Vajalik eelnev registreerimine! (registreerida läbi riikliku digiregistratuuri või helistades telefonil 3561144, 35 727 78, 35 727 79.

Narva Haigla vaktsineerimiskeskus asub aadressil Haigla 1, esimesel korrusel. Vaktsineerimine toimub ajavahemikus 8.00-16.00.

SA Narva Haigla
16.04.2021

Lasterikaste perede kodutoetuse taotlusvoor

KredEx avab 12.04.2021.a. lasterikaste perede kodutoetuse taotlusvooru. Taotlusvoor on avatud kuni 31.05.2021.a.

Toetus on suunatud madala sissetulekuga peredele, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast (kaasa arvatud) last ja kes moodustavad ühise leibkonna. Toetussumma on kuni 10 000 eurot. Kolme- ja neljalapseline pere, kellele on eelnevalt ühe korra kodutoetust eraldatud, saab teistkordselt toetust taotleda 5000 eurot. Viie- ja enamalapseline pere, kellele on eelnevalt ühe korra kodutoetust eraldatud, saab teistkordselt taotleda 10 000 eurot.

Toetust saab taotleda:

 • eluruumi ostmiseks, kui perel puudub isiklikku omandisse kuuluv eluruum või kui see ei vasta tänapäevastele elamistingimustele. Ostetava eluruumi ostuhind ei tohi olla suurem kui viiekordne toetussumma. Eluruumi ei tohi osta leibkonnaliikmelt või temaga otse- või külgjoones suguluses olevalt inimeselt;
 • ehitamisega seotud tegevusteks, kui leibkonna omandis olev eluruum ei vasta tänapäevastele elamistingimustele. Ehitamise all mõeldakse taotleja või tema kuni 15-aastase lapse omandis oleva eluruumi renoveerimist, ümberehitamist, laiendamist, püstitamist, tehnosüsteemide või –võrkude rajamist, muutmist või asendamist, tegevuste elluviimiseks vajaliku ehitusprojekti koostamise ning omanikujärelevalvega soetud kulude katmist. Ehitusprojekti koostamise kulu on abikõlblik 20% toetussummast.

Taotlust saab esitada alates 12.04.2021.a. KredExi e-teenuste keskkonnast või e-posti teel aadressil toetusedkredex.ee (dokumentide allkirjastamiseks vajalik digitaalse allkirjastamise võimalus). Info taotlemise tingimuste ja taotluste esitamise kohta leiate KredExi kodulehelt: https://kredex.ee/et/kodutoetus

KredEx

...
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...

 

 

 
 

 

 

 

 Narva Linna Sotsiaalabiamet Malmi tänav 5, I korrus, 20309 Narva, Eesti