Malmi tänav 5A, 20309 Narva, Eesti tel.: +372 35 69600, e-post: sotsiaalabiametnarva.ee
 
 Keel  
     
Narva Linn | Riigi Teataja | Sotsiaalministeerium | Sotsiaalkindlustusamet | Töötukassa

Vana versioon vaata siit

Narva Linna Sotsiaalabiameti põhimäärus 
https://www.riigiteataja.ee/akt/431122019067
Narva Linna Sotsiaalabiamet on Narva linna ametiasutus, mis täidab talle õigusaktidega ja käesoleva põhimäärusega antud ülesandeid.
Narva Linna Sotsiaalabiameti haldusalaks on sotsiaalhoolekanne, tervisedendus ja tervishoid Narva linnas.
Narva Linna Sotsiaalabiameti ülesanded on:

  • Narva linnas elavatele inimestele toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks ja kergendamiseks abi osutamine;
  • sotsiaaltoetuste määramine ja maksmine;
  • sotsiaalteenuste ja muu sotsiaalabi osutamise korraldamine;
  • eestkostega seonduva töö korraldamine ja perekonnaseadusest tulenevate Narva linna kui eestkosteasutuse ülesannete täitmine;
  • omasteta surnute matmise korraldamine;
  • tervishoiualase tegevuse korraldamine.

Narva Linna Sotsiaalabiameti haldusalas tegutseb linna ametiasutuse hallatav asutus Narva Sotsiaaltöökeskus.

Narva linna Sotsiaalabiameti infolaud asub Narva linnas Malmi 5A, 1. korrus.  Alates juunist töötab sotsiaalametis infolaud.

Infolaua töötaja konsulteerib tervisekaitsealastes ja sotsiaalküsimustes,
tutvustab toetuste saamise võimalusi, sotsiaalteenuseid ning aitab täita taotlusi.

Infolaud asub Narva linnas
Malmi 5A,
1. korrus.

Tööaeg:

E: 09.00-12.00, 13.00-17.00
T: 09.00-12.00, 13.00-16.00
K: 09.00-12.00, 13.00-16.00
N: 09.00-12.00, 13.00-16.00

 Osakonnad

Tervise-
ja sotsiaal-


osakond

Lastekaitse-


osakond
Narva
Sotsiaaltöö


keskus

 Sotsiaalteenused

 Täiendavad sotsiaaltoetused

 Blanketid

 Andmekaitsetingimused

 Hanked

 Kontakt

 

 «      Aprill      » 
E T K N R L P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T e a t a m i s e d

Esimesse klassi mineva lapse toetus

Kelle?

Esimesse klassi mineva lapse toetus on ühekordne toetus lapsele, kes läheb esimesse klassi ja kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Narva linn.

Millised täiendavad dokumendid tuleb esitada?

Kui laps läheb Narva linna territooriumil asuvasse kooli, siis täiendavaid dokumente, välja arvatud taotlus, pole vaja esitada. Juhul kui laps läheb väljaspool Narva linna asuvasse kooli, tuleb esitada kooli poolt väljastatud tõend õpilase kooli arvamise kohta.

Toetuse suurus on 50 €

ning seda makstakse 30päeva jooksul otsuse tegemisest toetuse määramise kohta.

Millal võib taotlust esitada?

Taotlust toetuse saamiseks võib esitada lapse koolimineku aastal

alates 15. septembrist kuni 31. detsembrini.

Kuidas toetust saada?

Toetuse saamiseks tuleb esitada Narva linna Sotsiaalabiametile taotlus. Toetust on õigus taotleda ühel lapse seaduslikul esindajal ( vanem või eestkostja), kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Narva linn.

Kaasa tuleb võtta dokumendid lapse ja lapse seadusliku esindaja isikukoodidega ning teada arvelduskonto numbrit, millele soovite saada toetust.

Taotlust võib esitada pöördudes isiklikult Narva linna Sotsiaalabiametisse aadressil Malmi 5A, 1.korrus, kab.104, 107 (esmaspäev-neljapäev 09.00-12.00, 13.00-16-00) ning täites sealt saadava taotluse blanketi.

Taotlus võib esitada digiallkirjaga e-posti teel. Taotluse vorm on kättesaadav Narva linna Sotsiaalabiameti kodulehel www.narvaabi.ee rubriigis «Dokumendid». Digitaalselt allkirjastatud taotlus tuleb saata e-posti aadressile toetusnarva.ee

Teie e-postile peab tulema kinnitus kirja kättesaamise kohta.

Taotlus võib täita otseselt oma koolis õppimise algusest, täidetud taotluse edastab kool Narva linna Sotsiaalabiametile.

Täiendavat infot võib saada telefoni:  +372 356 9612

Narva Linna Sotsiaalabiamet teatab.
Linnatoetus.

Linatoetust (20 eur aastas) on õigus taotleda isikul, kes on vanaduspensionär (sh ennetähtaegne vanaduspension, soodustingimustel jne), toitjakaotuspensionär, rahvapensionär, samuti vähenenud töövõimega isik või töövõimetuspensionär. Toetust makstakse tingimusel, et:

  1. taotleja on registreeritud (registreeritud) Narva elanik vähemalt aasta,
  2. taotleja saab ühte ülalnimetatud pensioniliikidest või tema töövõime on vähenenud.

Arvesse lähevad kõik, kes on varem esitanud linnatoetuse taotlust. Kuid pöörame tähelepanu, et pangakonto, nime, isikukoodi muutmise korral peab taotleja uue taotlusega pöörduma Narva linna Sotsiaalabiameti poole, et makse oleks tehtud korrektselt ja õigeaegselt. Eelpool nimetatud andmete muutumise ja esmakordse taotlemise korral tuleb pöörduda Narva linna Sotsiaalabiameti poole kuni 01.09.2020

Linnatoetuse (20 eur) väljamaksmine teostatakse perioodil 1. oktoobrist kuni 30. Novembrini, kuid suurem osa maksetest teostatakse oktoobri esimeses pooles.

Pöörame tähelepanu, et kui te mingil põhjusel ei saa ajavahemikul 01.10.2020-30.11.2020 linnatoetust, peate Teie andmete täpsustamiseks pöörduda Narva linna Sotsiaalabiameti poole. Seda tuleb teha hiljemalt käesoleva aasta 30. novembrini.

Lisainformatsioon linnatoetuse väljamaksmise kohta on kättesaadav telefonil
3569715, 53 04 06 27.

http://narvaabi.ee/ru/index0.php?page=513

Narva linna Sotsiaalabiamet


Raadio 4-ERR "Подробности из Нарвы"

Narva Linna Sotsiaalabiamet kolis uude kohta.
Raadiosaade "Подробности из Нарвы" Narva stuudiost  19.06.2020   11:05.

 

Link saatele:
https://r4.err.ee/1099060/podrobnosti/1065311 webileheküljes Raadio 4.

 

Raadio 4-ERR 19.06.20 Narva stuudio 11:05.

Narva Linna Sotsiaalabiamet teatab, et alates 17.06.2020 klientide vastuvõtt toimub järgmistel aadressidel:

Linda tn 4, 4. korrus (lastekaitse osakond)

Malmi 5a, (infolaud, tervise- ja sotsiaalosakond, raamatupidamine, administratsioon).

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  

 

 

 
 

 

 

 

 Narva Linna Sotsiaalabiamet Malmi tänav 5, I korrus, 20309 Narva, Eesti