Malmi tänav 5A, 20309 Narva, Eesti tel.: +372 35 69600, e-post: sotsiaalabiametnarva.ee
 
 Keel  
     
Narva Linn | Riigi Teataja | Sotsiaalministeerium | Sotsiaalkindlustusamet | Töötukassa

Vana versioon vaata siit

Narva Linna Sotsiaalabiameti põhimäärus 
https://www.riigiteataja.ee/akt/431122019067
Narva Linna Sotsiaalabiamet on Narva linna ametiasutus, mis täidab talle õigusaktidega ja käesoleva põhimäärusega antud ülesandeid.
Narva Linna Sotsiaalabiameti haldusalaks on sotsiaalhoolekanne, tervisedendus ja tervishoid Narva linnas.
Narva Linna Sotsiaalabiameti ülesanded on:

  • Narva linnas elavatele inimestele toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks ja kergendamiseks abi osutamine;
  • sotsiaaltoetuste määramine ja maksmine;
  • sotsiaalteenuste ja muu sotsiaalabi osutamise korraldamine;
  • eestkostega seonduva töö korraldamine ja perekonnaseadusest tulenevate Narva linna kui eestkosteasutuse ülesannete täitmine;
  • omasteta surnute matmise korraldamine;
  • tervishoiualase tegevuse korraldamine.

Narva Linna Sotsiaalabiameti haldusalas tegutseb linna ametiasutuse hallatav asutus Narva Sotsiaaltöökeskus.

Narva linna Sotsiaalabiameti infolaud asub Narva linnas Malmi 5A, 1. korrus.  Alates juunist töötab sotsiaalametis infolaud.

Infolaua töötaja konsulteerib tervisekaitsealastes ja sotsiaalküsimustes,
tutvustab toetuste saamise võimalusi, sotsiaalteenuseid ning aitab täita taotlusi.

Infolaud asub Narva linnas
Malmi 5A,
1. korrus.

ABIVAJAVAST NING HÄDAOHUS

LAPSEST TEATAMISE JUHEND

 Osakonnad

Tervise-
ja sotsiaal-


osakond

Lastekaitse-


osakond
Narva
Sotsiaaltöö


keskus

 Sotsiaalteenused

 Täiendavad sotsiaaltoetused

 Blanketid

 Andmekaitsetingimused

 Hanked

 Kontakt

 

 «      Jaanuar      » 
E T K N R L P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T e a t a m i s e d

08.06.2019 Narva Enerdiajooks

08.06.2019 Narva Enerdiajooksu raames korraldas SA Narva Linna Arendus, Narva Energiajooksu peakorraldaja MTÜ Spordiürituste Korraldamise klubiga koostöös puuetega laste võistlust. Võistluse põhieesmärgiks pidas SA Narva Linna Arendus puuetega laste sotsialiseerumist. Sihtasutuse meeskond koos vabatahtlikutega aitas puuetega lastel läbida Narva Energiajooksu Drako Lastejooksude rada.

Narva Energiajooksu osalejate arv kasvab hoogsalt iga aastaga ning 2018.a ületas osalejate arv juba 4000 inimest. Puuetega laste osalemine sellisel massiüritusel nagu Narva Energiajooks võimaldab lastel tunda end suure meeskonna liikmena, tõsta laste motivatsiooni aktiivseks eluviisiks, ning soodustada puuetega laste sotsialiseerumist edendava võrgustiku loomist.

Kavatseb SA Narva Linna Arendus korraldada Narva Energiajooksu 2019 raames puuetega laste võistlust ning kaasata koostöösse kõik puuetega laste keskused üle Eesti.

Palun võtke täiendavate küsimuste tekkimise korral kindlasti meiega ühendust, ning koos leiame parimad lahendused narvalinnaarendusgmail.com , 56607779.


Raadio 4-ERR "Подробности из Нарвы"

Uue direktori väljakutsed. Lastekaitse.
Raadiosaade "Есть повод!" Narva stuudiost 8:30 ja 13:30.

 

Link saatele:
https://r4.err.ee/936941/podrobnosti-iz-narvy webileheküljes Raadio 4.

 

Raadio 4-ERR 15.05.19 Narva stuudio 8:30 ja 13:30.

Noored õpingutele, tööle

Kahe viimase aasta jooksul toimus Narva linnas Norra heategevusorganisatsiooni Bistand ja Narva Linna Sotsiaalabiameti koostööprojekt „Noored õpingutele, tööle“. Projektijuhi kohta pakuti Narva Laste Loomemaja õpetaja Žanna Pantelejevale. Tema töötas vabatahtlikuna lastetoas „Väike kiir“ ja tegi koostööd Norra organisatsiooniga Bistand Narva, mis aitas lapsi sellest lastetoast.

Norra organisatsioon Bistand Narva aitab Narva noori juba mitme aasta jooksul. Nemad võtavad südamesse linnaelanike vajadusi, aitavad vaeseid ja lasterikkaid peresid. Igal Narvas käigul nemad külastavad hädas olevaid peresid ja teevad neile kingitusi. Tagasi Norra tulles nemad räägivad Narva linna elanikest, kes sattud raskesse olukorda ning korjavad inimeste toetamiseks raha.

Projekti sihtrühm on noored vanuses 16-26 eluaastat, kes ei ole erinevatel põhjustel omandanud haridust ja leidnud endale tööd. Projekti eesmärk on aidata noori leida usku enesesse, toetada neid, anda neile psühholoogilist ja mõnel juhul ka materiaalset abi.

Projekti toimumisaja vältel abi on antud 11 inimesele. Võib-olla, keegi ütleb, et see on väike number. Kuid kui vaadata asjale põhjalikumalt, siis isegi ühele inimesele abi andmine on juba suur tulemus. Kaks noormeest on läbinud autojuhtimiskursuseid ja pärast seda edukalt saanud tööd, üks Saksamaal, teine Soomes. Mõlemad said head motivatsiooni, õppisid CVde, taotluste kirjutamise ja tööandjatega vestlemisoskuse selgeks. Kaks noormeest kolisid Tallinna ja töötavad seal juba aasta. Kaks neidu astusid õhtukooli, üks neiu hakkas taas tegelema muusikaga. Norra partnerid aitasid tasuda kursuseid ja täiendõpet. Üks noormees lõpetas Narva õppekeskust erialal „Abikokk“. Üks neiu leidis tööd abikokana Narvas. Praegu on projektis 6 inimest, kes ei ole veel leidnud oma eluteekonda, kes vajab tuge ja abi. Projektis tehakse individuaalset tööd iga osalejaga, nii on kergem inimest kuulda ja tal on kergem oma probleeme avastada. Töö käib aeglaselt, sest noortel on raske võõrale inimesele oma probleemid usaldada. Mõnikord noored ei teadvusta probleeme ja ei oska neid väljendada.

Sotsiaalabiameti direktor Jelena Vassiljeva juures toimunud viimasel kohtumisel Norra rühmaga, kelle eesotsas on juba mitme aasta jooksul Liv ja Anders Groning, otsustati projektiga jätkata. Lepiti kokku projekt laiendada ja kaasata rohkem noori, ühendada projektitööd huvitegevusega täiskasvanute koolis. Olime väga rõõmsad projekti jätkumise üle. See tähendab, et kellelegi veel saame aidata omale jalale saada ja hakata oma elu ehitama mitte otsekohe, vaid kivikese kaupa. Need kivikesed on usk enesesse, aktiivsus, soov, püüdlused uue ja eduka elu poole.

Žanna Pantelejeva

Suvepuhkus vähekindlustatud peredest lastele Viking-Tigrid laagris

Lugupeetud vanemad!

Meil on rõõm teatada, et sel aastal Narva linna Sotsiaalabiamet korraldab suvepuhkust vähekindlustatud peredest lastele Viking-Tigrid laagris suvekoolivaheajal ajavahemikus 23.07.2019-31.07.2019.

Sihtrühmad:

  • lapsed, kelle perekonnad taotluse esitamise hetkel saavad toimetulekutoetust;
  • riskiperedest lapsed (perekonnad, kes on Sotsiaalabiameti lastekaitseosakonna aktiivsel järelevalvel);
  • lasterikastest peredest lapsed (perekonnas on vähemalt neli last).

Vormikohane taotlus (link: ) ja dokumendid, mis kinnitavad perekonna sissetulekut eelmise kuu eest, tuleb esitada Lastekaitseosakonda (kab. 412,413,416) vastuvõtu ajal: esmaspäev, kolmapäev kell 9:00-12:00; 13.00-16.00 või digitaalselt allkirjastatult Sotsiaalabiameti e-postile sotsiaalabiametnarva.ee.

Taotluste vastuvõtt toimub kuni 30.05.2019.

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ›
‹  21  22  

 

 

 
 

 

 

 

 Narva Linna Sotsiaalabiamet Malmi tänav 5, I korrus, 20309 Narva, Eesti