Malmi tänav 5A, 20309 Narva, Eesti tel.: +372 35 69600, e-post: sotsiaalabiametnarva.ee
 
 Keel  
     
Narva Linn | Riigi Teataja | Sotsiaalministeerium | Sotsiaalkindlustusamet | Töötukassa

Vana versioon vaata siit

Narva Linna Sotsiaalabiameti põhimäärus 
https://www.riigiteataja.ee/akt/431122019067
Narva Linna Sotsiaalabiamet on Narva linna ametiasutus, mis täidab talle õigusaktidega ja käesoleva põhimäärusega antud ülesandeid.
Narva Linna Sotsiaalabiameti haldusalaks on sotsiaalhoolekanne, tervisedendus ja tervishoid Narva linnas.
Narva Linna Sotsiaalabiameti ülesanded on:

  • Narva linnas elavatele inimestele toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks ja kergendamiseks abi osutamine;
  • sotsiaaltoetuste määramine ja maksmine;
  • sotsiaalteenuste ja muu sotsiaalabi osutamise korraldamine;
  • eestkostega seonduva töö korraldamine ja perekonnaseadusest tulenevate Narva linna kui eestkosteasutuse ülesannete täitmine;
  • omasteta surnute matmise korraldamine;
  • tervishoiualase tegevuse korraldamine.

Narva Linna Sotsiaalabiameti haldusalas tegutseb linna ametiasutuse hallatav asutus Narva Sotsiaaltöökeskus.

Narva linna Sotsiaalabiameti infolaud asub Narva linnas Malmi 5A, 1. korrus.  Alates juunist töötab sotsiaalametis infolaud.

Infolaua töötaja konsulteerib tervisekaitsealastes ja sotsiaalküsimustes,
tutvustab toetuste saamise võimalusi, sotsiaalteenuseid ning aitab täita taotlusi.

Infolaud asub Narva linnas
Malmi 5A,
1. korrus.

ABIVAJAVAST NING HÄDAOHUS

LAPSEST TEATAMISE JUHEND

 Osakonnad

Tervise-
ja sotsiaal-


osakond

Lastekaitse-


osakond
Narva
Sotsiaaltöö


keskus

 Sotsiaalteenused

 Täiendavad sotsiaaltoetused

 Blanketid

 Andmekaitsetingimused

 Hanked

 Kontakt

 

 «      Jaanuar      » 
E T K N R L P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T e a t a m i s e d


Raadio 4-ERR "Подробности из Нарвы"

Uus direktor. Narva maakodu. Linnatoetus.
Raadiosaade "Есть повод!" Narva stuudiost  12.09.2019   8:30 ja 13:05.

 

Link saatele:
https://r4.err.ee/975237/podrobnosti-iz-narvy/976653 webileheküljes Raadio 4.

 

Raadio 4-ERR 12.09.19 Narva stuudio 8:30 ja 13:05.


Raadio 4-ERR "Подробности из Нарвы"

Vaktsineerimise ennetamine Narvas. Koolitoetused.
Raadiosaade "Есть повод!" Narva stuudiost  10.09.2019   8:30 ja 13:05.

 

Link saatele:
https://r4.err.ee/975209/podrobnosti-iz-narvy/975141 webileheküljes Raadio 4.

 

Raadio 4-ERR 10.09.19 Narva stuudio 8:30 ja 13:05.

Esimesse klassi mineva lapse toetus

Kelle?

Esimesse klassi mineva lapse toetus on ühekordne toetus lapsele, kes läheb esimesse klassi ja kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Narva linn.

Kuidas toetust saada?

Toetuse saamiseks tuleb esitada Narva linna Sotsiaalabiametile taotlus. Toetust on õigus taotleda ühel lapse seaduslikul esindajal ( vanem või eestkostja), kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Narva linn.

Taotlust võib esitada pöördudes Narva linna Sotsiaalabiametisse ning täites sealt saadava taotluse blanketi; või saates taotluse digiallkirjaga e-posti teel.

Taotluse vorm on kättesaadav Narva linna Sotsiaalabiameti kodulehel www.narvaabi.ee rubriigis "Dokumendid".
Digitaalselt allkirjastatud taotlus tuleb saata e-posti aadressile toetusnarva.ee

Teie e-postile peab tulema kinnitus kirja kättesaamise kohta.

Millised täiendavad dokumendid tuleb esitada?

Kui laps läheb Narva linna territooriumil asuvasse kooli, siis täiendavaid dokumente, välja arvatud taotlus, pole vaja esitada. Juhul kui laps läheb väljaspool Narva linna asuvasse kooli, tuleb esitada kooli poolt väljastatud tõend õpilase kooli arvamise kohta.

Millal võib taotlust esitada?

Taotlust toetuse saamiseks võib esitada lapse koolimineku aastal

alates 1. septembrist kuni 31. detsembrini.

Toetuse suurus on 50 €

ning seda makstakse 30päeva jooksul otsuse tegemisest toetuse määramise kohta.

Kaasa tuleb võtta dokumendid lapse ja lapse seadusliku esindaja isikukoodidega ning teada arvelduskonto numbrit, millele soovite saada toetust.

Narva linna Sotsiaalabiamet asub aadressil:

Linda 4; Narva

Taotlus toetuse saamiseks võib esitada 3. korrusel kabinetis nr 312 või 4. korrusel, kabinetis nr 409.

esmaspäev – neljapäev

  9.00 – 12.00

13.00 – 16.00

Täiendavat infot võib saada telefoni: +372 356 9412

või e-posti teel: toetusnarva.ee

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja Pressiteade

P R E S S I T E A D E                                                                      05.06.2019

Kohtutäiturid pakuvad suveperioodil tasuta õigusnõu.

Julgustamaks inimesi küsima nõu võlgadega hakkamasaamiseks, on kohtutäiturid kutsunud ellu tasuta õigusabi ja võlanõustamise kampaania „Kohtu Täituriga“. Tasuta õigusabi pakutakse juunis, juulis ja augustis Harjumaal, Tartumaal ja Virumaal.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda nõustab inimesi võlgnevuste likvideerimisel ja õigusnõuga kogu täitemenetluse jooksul, kuid oluline on, et nõustada saab vaid neid inimesi, kes ise soovivad võlgnevustega tegeleda ja leida lahendusi nende likvideerimiseks.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kantsleri Kristi Hundi sõnul vajab 80% võlgnikest võlgadest vabanemiseks nõustamist ja õigusabi. „Nõustamise peamiseks fookuseks on võlgnevused ning nendega seotud õiguslikud probleemid,“ sõnas Kristi Hunt. „Kutsume üles inimesi pöörduma allpool nimetatud kohtutäiturite büroodesse, et kohtutäiturid saaksid pakkuda tasuta õigusabi võlaprobleemidega tegelemisel,“ lisas Kristi Hunt.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda on oluline organisatsioon Eesti riigi õiguskaitse ja majanduskeskkonna kaitse tagamisel, sest ühiskonnaliikmete õiguskuulekus on üks riigi tugisambaid ja oluline väärtus ühiskonnas. Koda seisab seaduskuulekuse kasvatamise eest läbi inimese nõustamise, noorte koolituste ja seadusloomesse ettepanekute tegemise. Tahame, et iga ühiskonna liige saaks aru kui oluline on oma rolli teadvustamine riigi kodanikuna just nendes situatsioonides, mis on seotud rahaliste kohustuste ja võlaõiguslike lepingutega.

„Kohtu Täituriga“ kampaania raames pakutakse tasuta õigusabi eelregistreerimise alusel alljärgnevate täiturite büroodes 24. (10.06-14.06), 29. (15.07-19.07) ja 33. (12.08-16.08) nädalal.

Harjumaa

Ühinenud Kohtutäiturid büroo, aadress: Rävala pst 5, Tallinn
Tallinna kohtutäitur Hille Kudu, registreerimine: buroo.kudutaitur.net
Tallinna kohtutäitur Kristiina Feinman, registreerimine: buroo.feinmantaitur.net
Tallinna kohtutäitur Arvi Pink, registreerimine: buroo.pinktaitur.net
Tallinna kohtutäitur Risto Sepp, registreerimine: buroo.sepptaitur.net

Tallinna kohtutäitur Mati Kadak, registreerimine: Mati.kadaktaitur.just.ee, aadress: Kentmanni tn 21/Liivalaia tn 27/Kaupmehe tn 14, II korrus (sissepääs Kaupmehe tänava poolt)
Tallinna kohtutäitur Elin Vilippus, registreerimine: elinvilippus.burootaitur.vilippus.ee, aadress: A.Lauteri 5, Tallinn;
Tallinna kohtutäitur Katrin Vellet, registreerimine: infovellet.ee, aadress: Rotermanni 5, Tallinn.

Tartumaa

Tartu kohtutäitur Anne Böckler, registreerimine: Anne.Bocklertaitur.just.ee, aadress: Õpetaja 9a, Tartu Võru kohtutäitur Taive Peedosaar, registreerimine: Taive.Peedosaartaitur.just.ee, aadress: Jüri tn 43, Võru

Virumaa

Narva kohtutäitur Tatjana Afanasieva, registreerimine: narva.taiturtaitur.just.ee, aadress: Puškini tn 20-M1 (I.korrus), Narva
Rakvere kohtutäitur Raigo Pärs, registreerimine: raigo.parstaitur.just.ee, aadress: Laada 20, Rakvere.

 

Lugupidamisega


Kristi Hunt
Kantsler

 

Lisainfo: kristi.huntkpkoda.ee, (+372) 6463773 ( www.kpkoda.ee )

narvalinnaarendusgmail.com, 56607779.

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ›
‹  21  22  

 

 

 
 

 

 

 

 Narva Linna Sotsiaalabiamet Malmi tänav 5, I korrus, 20309 Narva, Eesti