Malmi tänav 5A, 20309 Narva, Eesti tel.: +372 35 69600, e-post: sotsiaalabiametnarva.ee
 
 Keel  
     
Narva Linn | Riigi Teataja | Sotsiaalministeerium | Sotsiaalkindlustusamet | Töötukassa

Vana versioon vaata siit

Narva Linna Sotsiaalabiameti põhimäärus 
https://www.riigiteataja.ee/akt/431122019067
Narva Linna Sotsiaalabiamet on Narva linna ametiasutus, mis täidab talle õigusaktidega ja käesoleva põhimäärusega antud ülesandeid.
Narva Linna Sotsiaalabiameti haldusalaks on sotsiaalhoolekanne, tervisedendus ja tervishoid Narva linnas.
Narva Linna Sotsiaalabiameti ülesanded on:

  • Narva linnas elavatele inimestele toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks ja kergendamiseks abi osutamine;
  • sotsiaaltoetuste määramine ja maksmine;
  • sotsiaalteenuste ja muu sotsiaalabi osutamise korraldamine;
  • eestkostega seonduva töö korraldamine ja perekonnaseadusest tulenevate Narva linna kui eestkosteasutuse ülesannete täitmine;
  • omasteta surnute matmise korraldamine;
  • tervishoiualase tegevuse korraldamine.

Narva Linna Sotsiaalabiameti haldusalas tegutseb linna ametiasutuse hallatav asutus Narva Sotsiaaltöökeskus.

Narva linna Sotsiaalabiameti infolaud asub Narva linnas Malmi 5A, 1. korrus.  Alates juunist töötab sotsiaalametis infolaud.

Infolaua töötaja konsulteerib tervisekaitsealastes ja sotsiaalküsimustes,
tutvustab toetuste saamise võimalusi, sotsiaalteenuseid ning aitab täita taotlusi.

Infolaud asub Narva linnas
Malmi 5A,
1. korrus.

 Osakonnad

Tervise-
ja sotsiaal-


osakond

Lastekaitse-


osakond
Narva
Sotsiaaltöö


keskus

 Sotsiaalteenused

 Täiendavad sotsiaaltoetused

 Blanketid

 Andmekaitsetingimused

 Hanked

 Kontakt

 

 «      September      » 
E T K N R L P
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T e a t a m i s e d


Raadio 4-ERR "Подробности из Нарвы"

Laskmine Narvas. Kolledži infopäev. Invatranspordi toetus.
Raadiosaade "Есть повод!" Narva stuudiost  17.09.2019   8:30 ja 13:05.

 

Link saatele:
https://r4.err.ee/978003/podrobnosti-iz-narvy webileheküljes Raadio 4.

 

Raadio 4-ERR 17.09.19 Narva stuudio 8:30 ja 13:05.


Raadio 4-ERR "Подробности из Нарвы"

Uus direktor. Narva maakodu. Linnatoetus.
Raadiosaade "Есть повод!" Narva stuudiost  12.09.2019   8:30 ja 13:05.

 

Link saatele:
https://r4.err.ee/975237/podrobnosti-iz-narvy/976653 webileheküljes Raadio 4.

 

Raadio 4-ERR 12.09.19 Narva stuudio 8:30 ja 13:05.


Raadio 4-ERR "Подробности из Нарвы"

Vaktsineerimise ennetamine Narvas. Koolitoetused.
Raadiosaade "Есть повод!" Narva stuudiost  10.09.2019   8:30 ja 13:05.

 

Link saatele:
https://r4.err.ee/975209/podrobnosti-iz-narvy/975141 webileheküljes Raadio 4.

 

Raadio 4-ERR 10.09.19 Narva stuudio 8:30 ja 13:05.

Esimesse klassi mineva lapse toetus

Kelle?

Esimesse klassi mineva lapse toetus on ühekordne toetus lapsele, kes läheb esimesse klassi ja kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Narva linn.

Kuidas toetust saada?

Toetuse saamiseks tuleb esitada Narva linna Sotsiaalabiametile taotlus. Toetust on õigus taotleda ühel lapse seaduslikul esindajal ( vanem või eestkostja), kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Narva linn.

Taotlust võib esitada pöördudes Narva linna Sotsiaalabiametisse ning täites sealt saadava taotluse blanketi; või saates taotluse digiallkirjaga e-posti teel.

Taotluse vorm on kättesaadav Narva linna Sotsiaalabiameti kodulehel www.narvaabi.ee rubriigis "Dokumendid".
Digitaalselt allkirjastatud taotlus tuleb saata e-posti aadressile toetusnarva.ee

Teie e-postile peab tulema kinnitus kirja kättesaamise kohta.

Millised täiendavad dokumendid tuleb esitada?

Kui laps läheb Narva linna territooriumil asuvasse kooli, siis täiendavaid dokumente, välja arvatud taotlus, pole vaja esitada. Juhul kui laps läheb väljaspool Narva linna asuvasse kooli, tuleb esitada kooli poolt väljastatud tõend õpilase kooli arvamise kohta.

Millal võib taotlust esitada?

Taotlust toetuse saamiseks võib esitada lapse koolimineku aastal

alates 1. septembrist kuni 31. detsembrini.

Toetuse suurus on 50 €

ning seda makstakse 30päeva jooksul otsuse tegemisest toetuse määramise kohta.

Kaasa tuleb võtta dokumendid lapse ja lapse seadusliku esindaja isikukoodidega ning teada arvelduskonto numbrit, millele soovite saada toetust.

Narva linna Sotsiaalabiamet asub aadressil:

Linda 4; Narva

Taotlus toetuse saamiseks võib esitada 3. korrusel kabinetis nr 312 või 4. korrusel, kabinetis nr 409.

esmaspäev – neljapäev

  9.00 – 12.00

13.00 – 16.00

Täiendavat infot võib saada telefoni: +372 356 9412

või e-posti teel: toetusnarva.ee

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ›
‹  

 

 

 
 

 

 

 

 Narva Linna Sotsiaalabiamet Malmi tänav 5, I korrus, 20309 Narva, Eesti