Malmi tänav 5A, 20309 Narva, Eesti tel.: +372 35 69600, e-post: sotsiaalabiametnarva.ee
 
 Keel  
     
Narva Linn | Riigi Teataja | Sotsiaalministeerium | Sotsiaalkindlustusamet | Töötukassa

Vana versioon vaata siit

Narva Linna Sotsiaalabiameti põhimäärus 
https://www.riigiteataja.ee/akt/431122019067
Narva Linna Sotsiaalabiamet on Narva linna ametiasutus, mis täidab talle õigusaktidega ja käesoleva põhimäärusega antud ülesandeid.
Narva Linna Sotsiaalabiameti haldusalaks on sotsiaalhoolekanne, tervisedendus ja tervishoid Narva linnas.
Narva Linna Sotsiaalabiameti ülesanded on:

  • Narva linnas elavatele inimestele toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks ja kergendamiseks abi osutamine;
  • sotsiaaltoetuste määramine ja maksmine;
  • sotsiaalteenuste ja muu sotsiaalabi osutamise korraldamine;
  • eestkostega seonduva töö korraldamine ja perekonnaseadusest tulenevate Narva linna kui eestkosteasutuse ülesannete täitmine;
  • omasteta surnute matmise korraldamine;
  • tervishoiualase tegevuse korraldamine.

Narva Linna Sotsiaalabiameti haldusalas tegutseb linna ametiasutuse hallatav asutus Narva Sotsiaaltöökeskus.

Narva linna Sotsiaalabiameti infolaud asub Narva linnas Malmi 5A, 1. korrus.  Alates juunist töötab sotsiaalametis infolaud.

Infolaua töötaja konsulteerib tervisekaitsealastes ja sotsiaalküsimustes,
tutvustab toetuste saamise võimalusi, sotsiaalteenuseid ning aitab täita taotlusi.

Infolaud asub Narva linnas
Malmi 5A,
1. korrus.

ABIVAJAVAST NING HÄDAOHUS

LAPSEST TEATAMISE JUHEND

 Osakonnad

Tervise-
ja sotsiaal-


osakond

Lastekaitse-


osakond
Narva
Sotsiaaltöö


keskus

 Sotsiaalteenused

 Täiendavad sotsiaaltoetused

 Blanketid

 Andmekaitsetingimused

 Hanked

 Kontakt

 

 «      Jaanuar      » 
E T K N R L P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T e a t a m i s e d

MTÜ Virumaa Tugiteenused annavad teada, et alates 2020. aasta jaanuarist alustame Lääne-Virumaal Teile mõeldud grupinõustamistega.

Kallid lapsendaja-, hooldus- ja eestkostepered!

MTÜ Virumaa Tugiteenused annavad teada, et alates 2020. aasta jaanuarist alustame Lääne-Virumaal Teile mõeldud grupinõustamistega (grupinõustamise käigus viiakse läbi just teile vajalikke lühikoolitusi, kutsutakse valdkonna spetsialiste teie küsimustele vastama jne.)

Esimene kohtumine toimub 20.01.2020 kell 17.00, aadressil Tedre 11 b Rakvere.

Kohtumised toimuvad kord kuus.

Oma osalemisest ja täiendava informatsiooni saamiseks võtke julgelt ühendust: Karis Mugamäe´ga

Tel: 56151175 või e-mail marialapsedgmail.com

Narva Linna Sotsiaalabiamet teatab, et alates 13.01.2020 alustas klientide vastuvõttu järgmistel aadressidel

 

Narva Linna Sotsiaalabiamet teatab, et alates 13.01.2020 alustas klientide vastuvõttu järgmistel aadressidel:

 

Linda tn 4, 4. korrus (lastekaitse osakond, raamatupidamine,
tervise- ja sotsiaalosakond (toimetulekutoetus).

 

Malmi tn 5a, 1. korrus (infolaud,
tervise- ja sotsiaalosakond (täisealiste isikute sotsiaalhoolekanne),
administratsioon (3. korrus).


Raadio 4-ERR "Подробности из Нарвы"

Õiguskantsler vs. Narva. Turismikirre: on potentsiaali, kuid pole seda kasutatud.
Raadiosaade "Подробности из Нарвы" Narva stuudiost  06.01.2020   13:05.

 

Link saatele:
https://r4.err.ee/1017282/podrobnosti-iz-narvy webileheküljes Raadio 4.

 

Raadio 4-ERR 06.01.20 Narva stuudio 13:05.

Lugupeetud Narva linna elanikud!

Lugupeetud Narva linna elanikud!

Narva Linna Sotsiaalabiamet teatab, et seoses Narva Linna Sotsiaalabiameti tervise- ja sotsiaalosakonna, mis asub praegu aadressil Linda 4, 3. korrus, kolimisega osakond on suletud 2. jaanuaril, 3. jaanuaril, 6. jaanuaril, 7. jaanuaril ja 8. jaanuril 2020.

Elanike vastuvõtt algab taas 13. jaanurist 2020 aadressil Malmi 5a, 1. korrus.

Palume vabandust ebamugavuste pärast.

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ›
‹  21  22  

 

 

 
 

 

 

 

 Narva Linna Sotsiaalabiamet Malmi tänav 5, I korrus, 20309 Narva, Eesti