Malmi tänav 5A, 20309 Narva, Eesti tel.: +372 35 69600, e-post: sotsiaalabiametnarva.ee
 
 Keel  
     
Narva Linn | Riigi Teataja | Sotsiaalministeerium | Sotsiaalkindlustusamet | Töötukassa

Vana versioon vaata siit

Narva Linna Sotsiaalabiameti põhimäärus 
https://www.riigiteataja.ee/akt/431122019067
Narva Linna Sotsiaalabiamet on Narva linna ametiasutus, mis täidab talle õigusaktidega ja käesoleva põhimäärusega antud ülesandeid.
Narva Linna Sotsiaalabiameti haldusalaks on sotsiaalhoolekanne, tervisedendus ja tervishoid Narva linnas.
Narva Linna Sotsiaalabiameti ülesanded on:

 • Narva linnas elavatele inimestele toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks ja kergendamiseks abi osutamine;
 • sotsiaaltoetuste määramine ja maksmine;
 • sotsiaalteenuste ja muu sotsiaalabi osutamise korraldamine;
 • eestkostega seonduva töö korraldamine ja perekonnaseadusest tulenevate Narva linna kui eestkosteasutuse ülesannete täitmine;
 • omasteta surnute matmise korraldamine;
 • tervishoiualase tegevuse korraldamine.

Narva Linna Sotsiaalabiameti haldusalas tegutseb linna ametiasutuse hallatav asutus Narva Sotsiaaltöökeskus.

Narva linna Sotsiaalabiameti infolaud asub Narva linnas Malmi 5A, 1. korrus.  Alates juunist töötab sotsiaalametis infolaud.

Infolaua töötaja konsulteerib tervisekaitsealastes ja sotsiaalküsimustes,
tutvustab toetuste saamise võimalusi, sotsiaalteenuseid ning aitab täita taotlusi.

Infolaud asub Narva linnas
Malmi 5A,
1. korrus.

ABIVAJAVAST NING HÄDAOHUS

LAPSEST TEATAMISE JUHEND

 Osakonnad

Tervise-
ja sotsiaal-


osakond

Lastekaitse-


osakond
Narva
Sotsiaaltöö


keskus

 Sotsiaalteenused

 Täiendavad sotsiaaltoetused

 Blanketid

 Andmekaitsetingimused

 Hanked

 Kontakt

 

 «      Jaanuar      » 
E T K N R L P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T e a t a m i s e d

Narva Linna Sotsiaalabiameti teade

Lugupeetud Narva linna elanikud!

Kui ennast vabatahtlikuna tutvustavad isikud pakuvad eakatele inimestele toidu koju toimetamist raha eest, siis on võimalik, et tegemist võib olla petturitega. Peaksite sellest koheselt teavitama Narva linna Sotsiaalabiametit helistades telefonil 3569600 või saates e-kirja e-posti aadressile: sotsiaalabiametnarva.ee

Pöörame Teie tähelepanu, et Narva Linna Sotsiaalabiameti vabatahtlikud on ainult Eesti Punase Risti poolt, teised pole selle tegevusega seotud.

Narva Sotsiaaltöökeskuse koroonaviiruse ennetusmeetmed.
13.03.2020 võttis Narva Sotsiaaltöökeskuse juhtkond vastu uued meetmed koroonaviiruse leviku tõkestamiseks.

Tähtis on vältida viiruse levikut riskirühmade seas, kelleks on enamjaolt eakad ja kroonilisi haigusi põdevad inimesed. Meie klientide ja töötajate tervise kaitseks võtsime kasutusele meetmed viiruse leviku tõkestamiseks. Meetmete kasutuselevõtt mõjutab otseselt nii meie kliente kui ka nende lähedasi ja eestkostjaid, kuid loodame Teie mõistvale suhtumisele. Hoidke end ja aidake meil hoida abivajajaid.

 • Klientide külastuskeeld kehtib kuni 1. maini järgmistel teenustel:
  • ööpäevaringne ja intervallhooldus teenused Hooldekodus aadressil Rahu põik 10, Narva;
  • turvakoduteenus täisealistele isikutele ja kogukonnas elamise teenus Sotsiaalmajas aadressil M. Maslovi 3, Narva;
  • turvakoduteenus lastele Turvakodus aadressil M. Maslovi 3a, Narva;
  • asendushooldusteenus peremajades aadressil Juhhanovi 7, 9, 11, Narva.
   Keeld kehtib ka praktikantidele ja vabatahtlikele.
 • Ülalmainitud teenuste klientide liikumised on piiratud. Lapsed ei käi koolis, õppimisvõimalused asendatakse e-õppe ja koduste ülesannetega.
 • Kuni 31. märtsini on peatatud järgmised teenused:
  • erihoolekandeteenused: igapäevaelu toetamise teenus, töötamise toetamise teenus, toetatud elamise teenus. Tegevusjuhendajad nõustavad ja toetavad kliente telefoni, Skype või e-posti teel;
  • sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus;
  • tööalase rehabilitatsiooni teenus;
  • tugiisikuteenus. Tugiisikud töötavad klientidega ainult telefoni teel, ei külasta kliente nende kodus, ei saada neid riigi ja linnasutustesse;
  • invatransporditeenus;
  • sauna teenus;
  • vanni kasutamise teenus;
  • vanni kasutamise koos abistajaga teenust;
  • terviseedenduse protseduurid;
  • päevakeskus eakatele inimestele.
 • Uute klientide vastuvõtmine teenustele ei toimu.
 • Hooldekodu ei võta vastu pakke, mis on mõeldud üleandmiseks klientidele.
 • Lähedaste ja ametnike külastused asendatakse telefonivestlustega.
 • Kõikidel klientidel ja nende lähedastel soovitame tungivalt mitte minna reisile, kuna see võib olla ohtlik endale ja teistele.
 • Soovitame töötajatel tungivalt mitte reisida, kui see pole võimalik, siis reisilt naastes on töötajal kohustus kaheks nädalaks koju jääda.

Ennetusmeetmed on vastu võetud seoses Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud eriolukorraga ja kehtivad kuni olukorra paranemiseni. Täiendav info on Narva Sotsiaaltöökeskuse kodulehel või telefonil 357 7096.

Juhul, kui Teil tekivad küsimused või Te vajate abi või konsultatsiooni, siis võtke ühendust Narva Sotsiaaltöökeskuse töötajatega, kas telefoni või kirja teel. Keskuse töötajate kontaktandmed on kättesaadavad asutuse kodulehel www.nstk.ee.

Juhatаja Tatjana Stolfat kontaktandmed: tel. +372 526 5674, +372 357 7015, e-mail: tatjana.stolfatnarva.ee

Ärge jääge üksi oma muredega!

Tähelepanu! Ööpäevaringsed infotelefonid.

Narva Linna Sotsiaalabiamet avaldab ööpäevaringsed infotelefonid, mis töötavad riigis eriolukorra tingimustes!

53056001, 53054558 - pensionäärid, täiskasvanud inimesed erivajadustega

53040627 - toimetuleku rühm

53012714 - lastekaitse osakond

5512193 - direktor (abivajavad pensionärid)

Kui vajate KIIRELOOMULIST abi, palun helistage!

Kui märkate, et keegi vajab KIIRELOOMULIST abi, helistage!

Kõik Narva Linna Sotsiaalabiameti spetsialistide telefonid on avaldatud kodulehel www.narvaabi.ee ning Narva Linna Sotsiaalabiameti ustel, aadressidel Linda 4 ja Malmi 5A.

Narva linna Sotsiaalabiamet

Narva Linna Sotsiaalabiamet teatab
Toimetulekutoetuse osakond

Seoses eriolukorraga alates 16.03.2020 esmakordne vastuvõtt toimetulekutoetuse osakonnas on järgmine:

Esmaspäev kell  09.00 - 12.00

Kolmapäev kell  13.00 - 16.00

Toetuste ja teenuste saamise küsimustel on võimalik pöörduda tel. 35 69613, 35 69439 või esitada digiallkirjastatud taotlused e-posti aadressile: toimetulekutoetusnarva.ee.

Narva linna Sotsiaalabiamet

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ›
‹  21  22  

 

 

 
 

 

 

 

 Narva Linna Sotsiaalabiamet Malmi tänav 5, I korrus, 20309 Narva, Eesti