Malmi tänav 5A, 20309 Narva, Eesti tel.: +372 35 69600, e-post: sotsiaalabiametnarva.ee
 
 Keel  
     
Narva Linn | Riigi Teataja | Sotsiaalministeerium | Sotsiaalkindlustusamet | Töötukassa

Vana versioon vaata siit

Narva Linna Sotsiaalabiameti põhimäärus 
https://www.riigiteataja.ee/akt/431122019067
Narva Linna Sotsiaalabiamet on Narva linna ametiasutus, mis täidab talle õigusaktidega ja käesoleva põhimäärusega antud ülesandeid.
Narva Linna Sotsiaalabiameti haldusalaks on sotsiaalhoolekanne, tervisedendus ja tervishoid Narva linnas.
Narva Linna Sotsiaalabiameti ülesanded on:

  • Narva linnas elavatele inimestele toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks ja kergendamiseks abi osutamine;
  • sotsiaaltoetuste määramine ja maksmine;
  • sotsiaalteenuste ja muu sotsiaalabi osutamise korraldamine;
  • eestkostega seonduva töö korraldamine ja perekonnaseadusest tulenevate Narva linna kui eestkosteasutuse ülesannete täitmine;
  • omasteta surnute matmise korraldamine;
  • tervishoiualase tegevuse korraldamine.

Narva Linna Sotsiaalabiameti haldusalas tegutseb linna ametiasutuse hallatav asutus Narva Sotsiaaltöökeskus.

Narva linna Sotsiaalabiameti infolaud asub Narva linnas Malmi 5A, 1. korrus.  Alates juunist töötab sotsiaalametis infolaud.

Infolaua töötaja konsulteerib tervisekaitsealastes ja sotsiaalküsimustes,
tutvustab toetuste saamise võimalusi, sotsiaalteenuseid ning aitab täita taotlusi.

Infolaud asub Narva linnas
Malmi 5A,
1. korrus.

ABIVAJAVAST NING HÄDAOHUS

LAPSEST TEATAMISE JUHEND

 Osakonnad

Tervise-
ja sotsiaal-


osakond

Lastekaitse-


osakond
Narva
Sotsiaaltöö


keskus

 Sotsiaalteenused

 Täiendavad sotsiaaltoetused

 Blanketid

 Andmekaitsetingimused

 Hanked

 Kontakt

 

 «      Jaanuar      » 
E T K N R L P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T e a t a m i s e d

Narva linna elanikud saavad Euroopa Liidu toiduabi

Euroopa Liidu toiduabi raames sel ja järgmisel nädalal saavad toidupakke üle 300 Narva peret, sh 504 Narva linna elanikku. Õigus Euroopa Liidu toiduabile on inimestel, kellele oli määratud riiklik toimetulekutoetus 2020. jaanuaris ja 2020. veebruaris.

Toidupank jagab Euroopa Liidu toiduabi koostöös Sotsiaalministeeriumi ja Narva Linna Sotsiaalabiametiga. Narva linnas tegeleb toiduabiga Päästearmee (esindaja Mihhail Baglai ja vabatahtlikud). Toiduabi antakse välja kuiva toidu ja 18 kg kaaluvate konservide komplektina. Toiduabi väljastamine on korraldatud koostöös Narva Linnavalitsusega.

Seoses eriolukorraga (COVID-19 leviku ohuga) Toidupank on saanud Narva Linnavalitusest kaitsemaske vabatahtlike turvalisuse tagamiseks. Narva Linnavalitsusele andis kaitsemaske Politsei- ja Piirivalveamet. Päästearmee esindaja Mihhail Baglai sõnul: „See on suurepärane näide koostööst eriolukorras Toidupanga, Narva Linnavalitsuse ja Politsei- ja Piirivalveameti vahel. Koos saame hakkama!".

Pean ütlema, et sellise koostöö raames saavad iganädalaselt abi 25 Narva peret ka Toidupanga muude programmide kaudu. Käesoleval ajal, eriolukorra tingimustes, see abi on raskustega peredele väga oluline. Toiduabi saamisel järgitakse eriolukorra ohutusmeetmeid ja käitumisreegleid.

Narva linnapea pöördumine linnaelanike poole

Lugupeetud Narva linna elanikud!

Seoses eelseisva pensioni- ja erinevate toetuste väljamaksetega kutsume teid võimalusel vältima kaupluste ja teiste avalike kohtade külastamist koroonaviiruse leviku ohu tõttu.

Kallid pensionärid, kel on vaja abi toidu ja ravimite koju toimetamiseks, saavad pöörduda ööpäevaringselt Narva Linna Sotsiaalabiameti poole infotelefonidel: 53056001, 53054558

Tänan teid mõistva suhtumise eest!

Aleksei Jevgrafov
Linnapea

Narva linna Sotsiaalabiameti teadaanne

Lugupeetud Narva linna elanikud!

Teatame, et 25.03.2020 seisuga OÜ Narva Hambakliinik (Vestervalli 25, Narva) kavatseb avada 4 arsti vastuvõtukohta alates 31.03.2020.

Vastuvõtuaeg on 09.00-17.00.

Vastuvõtt eelregistreerimisel telefonil +372 35 91277; +372 35 94192.

Narva linna Sotsiaalabiamet

Stomatoloogiline abi

Austatud Narva linna elanikud!

Koroonaviirusest tingitud eriolukorra tingimustes osutab Narva linna elanikele erakorralist stomatoloogilist abi tugeva hambavalu korral Ida-Viru Keskhaigla, vältimatut abi osutatakse järgmisel aadressil:

Kohtla-Järve Ahtme linnaosa polikliinik (Tervise tänav 1), hambaravi registratuuri tel. 3378708.

Narva linna Sotsiaalabiamet

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ›
‹  21  22  

 

 

 
 

 

 

 

 Narva Linna Sotsiaalabiamet Malmi tänav 5, I korrus, 20309 Narva, Eesti