Malmi tänav 5A, 20309 Narva, Eesti tel.: +372 35 69600, e-post: sotsiaalabiametnarva.ee
 
 Keel  
     
Narva Linn | Riigi Teataja | Sotsiaalministeerium | Sotsiaalkindlustusamet | Töötukassa

Vana versioon vaata siit

Narva Linna Sotsiaalabiameti põhimäärus 
https://www.riigiteataja.ee/akt/431122019067
Narva Linna Sotsiaalabiamet on Narva linna ametiasutus, mis täidab talle õigusaktidega ja käesoleva põhimäärusega antud ülesandeid.
Narva Linna Sotsiaalabiameti haldusalaks on sotsiaalhoolekanne, tervisedendus ja tervishoid Narva linnas.
Narva Linna Sotsiaalabiameti ülesanded on:

 • Narva linnas elavatele inimestele toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks ja kergendamiseks abi osutamine;
 • sotsiaaltoetuste määramine ja maksmine;
 • sotsiaalteenuste ja muu sotsiaalabi osutamise korraldamine;
 • eestkostega seonduva töö korraldamine ja perekonnaseadusest tulenevate Narva linna kui eestkosteasutuse ülesannete täitmine;
 • omasteta surnute matmise korraldamine;
 • tervishoiualase tegevuse korraldamine.

Narva Linna Sotsiaalabiameti haldusalas tegutseb linna ametiasutuse hallatav asutus Narva Sotsiaaltöökeskus.

Narva linna Sotsiaalabiameti infolaud asub Narva linnas Malmi 5A, 1. korrus.  Alates juunist töötab sotsiaalametis infolaud.

Infolaua töötaja konsulteerib tervisekaitsealastes ja sotsiaalküsimustes,
tutvustab toetuste saamise võimalusi, sotsiaalteenuseid ning aitab täita taotlusi.

Infolaud asub Narva linnas
Malmi 5A,
1. korrus.

Tööaeg:

E: 09.00-12.00, 13.00-17.00
T: 09.00-12.00, 13.00-16.00
K: 09.00-12.00, 13.00-16.00
N: 09.00-12.00, 13.00-16.00

 Osakonnad

Tervise-
ja sotsiaal-


osakond

Lastekaitse-


osakond
Narva
Sotsiaaltöö


keskus

 Sotsiaalteenused

 Täiendavad sotsiaaltoetused

 Blanketid

 Andmekaitsetingimused

 Hanked

 Kontakt

 

 «      Aprill      » 
E T K N R L P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T e a t a m i s e d

Tähelepanu. Valitsus otsustanud kehtestada Eestis eriolukorra.

Tähelepanu ❗

Valitsuse pressiteate
https://www.valitsus.ee/et/uudised/valitsus-kuulutas-eestis-valja-eriolukorra-1-maini/ 

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks on valitsus otsustanud kehtestada Eestis eriolukorra ning rakendada erimeetmeid:

 • Alates esmaspäevast viiakse õppetöö üle üle kaug- ja koduõppevormile
 • Kõik avalikud kogunemised on keelatud
 • 1. maini suletakse muuseumid ja kinod ning teatrietendused, kontserdid ja konverentsid keelatakse
 • Spordivõistlused on keelatud 1. maini
 • Piiridel kehtestatakse sanitaarkontroll
 • Peatub kruiiside müük Tallinn-Stockholm-Tallinn liinile
 • Raamatukogud jäävad avatuks piiratud ulatuses

❗️ Täiendav info valitsuse pressikonverentsil reedel kell 9:
https://www.youtube.com/watch?v=3aq3fVmyNyo 

❗️ Tervisemure korral saab nõu perearstilt või perearsti nõuandeliinilt 1220, välismaalt helistades +372 634 6630

❗ ️Täiendav info koroonaviiruse kohta:
http://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus 

Narva linna Sotsiaalabiamet

Narva Sotsiaaltöökeskus on külastajatele suletud alates 07.03.2020.

Viirusnakkustesse haigestumise ennetamise eesmärgil palub Narva Sotsiaaltöökeskus alates 07.03.2020 vältida keskuses asuvate järgmiste inimeste külastamist:

 • ööpäevaringse hoolduse ja intervallhoolduse teenuse kliendid, kes asuvad hooldekodus aadressil Rahu põik 10;
 • turvakoduteenusega täisealised isikud ja kogukonnas elamise teenuse kliendid, kes asuvad sotsiaalmajas aadressil M. Maslovi tänav 3;
 • turvakoduteenusega lapsed, kes asuvad turvakodus aadressil M. Maslovi tänav 3a;
 • asendushooldusteenuse kliendid, kes elavad peremajades aadressil Juhhanovi tänav 7, 9 ja 11.

Täname mõistva suhtumise eest!

Info külastamiskeelu lõppemise kohta avaldatakse täiendavalt.

Narva linna Sotsiaalabiamet

Head kogukonnad! Kutsume teid osalema kampaanias: "Kogukond, märka ja hooli!"

Meie algatuse eesmärgiks on pöörata kogukondade tähelepanu seal elavatele üksikutele eakatele ja erivajadustega inimestele, kaardistada nende abivajadused ning mõelda läbi, kuidas kogukond saab neid inimesi toetada ja kus on vajalik sotsiaaltöötaja ja omavalitsuse kaasamine.

Liikumine Kodukant töötab 2018. aastast koostöös Sotsiaalministeeriumiga välja mudelit vabatahtlike kaasamiseks Eestis hoolekandesse. Meie kampaanias osaledes aitad meil läbi mõelda, kuidas võiks toimida kogukonna poolt juhitud mudel: kus saab kogukond oma vabatahtlikega toetada abivajajaid ning millises osas vajatakse sellise mudeli toimimiseks tulevikus abi ja rahalist katet. Lähtuvalt meie kampaania tulemustest, esitame Sotsiaalministeeriumile 2020. aasta suvel täiendavad ettepanekud kogukonnapõhise kaasamismudeli toimimise ning rahastamise osas. Seega - head kogukondade eestvedajad - saate kaasa aidata , et meie kogukondades elavad inimesed ei jääks üksi, märkamata ja hooleta.

Kui asi pakub sulle huvi, uuri tegevuskava!

Osalejad: kuni 40 kogukonda. Kogukonnana peame silmas mingis piirkonnas toimivat inimeste rühma. Kogukond võib koosneda nii ühest kui mitmest külast, aga väga odatud on ka toimivad kogukonnad linnades ja alevites. Oluline on, et on olemas eestvedajate grupp ja soov kaasa lüüa!

Ettevalmistus - kogukondade teavitus, osalejate registreerumine. Palume kõigil, kes on huvitatud kaasa lööma võtta ühendust Põhja piirkonna projektijuhi Anu Viltropiga
(anu.viltropgmail.com, tel +372 5665 9118).

1.samm: Kogukonna aktiivgrupp võtab enda peale abivajaduste kaardistamise. Kogukonnast vähemalt ühe meeskonnaliikmega sõlmitakse vabatahtliku leping. Kaardistamiseks vajalikud materjalid edastavad projektijuhid Eha või Anu. Ühtlasi teavitatakse ka sotsiaaltöötajat kogukonnamudeliga liitumisest.

2.samm: kogukonna esindus külastab piirkonna üksikuid eakaid ja täiskasvanud erivajadustega inimesi. Külastuse käigus vesteldakse inimesega, tutvustatakse kogukonna tegemisi ja pannakse kirja, millist tuge inimene vajab. Ühtlasi tuleb võtta inimese allkiri andmekaitse nõusolekule.

3.samm: kogukonna esindaja annab Kodukandi esindajale (Eha, Anu või mõni meie koordinaatoritest) teada külastustest, edastab allkirjastatud andmekaitsenõusoleku paberid ning annab ülevaate, millal ja kelle juures käidi, mida räägiti ning millist abi inimesed vajavad. Koordinaator või projektijuht sisestab andmed andmebaasi, et meie eksperdid saaksid sisu analüüsida. Vajadusel edastab kogukond info abivajajatest kohalikule omavalitsusele.

4.samm: Kohtumine kogukonna inimeste ja valla/linnavalitsuse sotsiaaltöötajaga. Kohtumisel tutvustakse külaskäikude tulemusi ning toimub arutelu, kuidas saab abi pakkuda kogukond, millega tegeleb edasi sotsiaaltöötaja. Ühtlasi lepitakse kokku, kas ja kuidas kogukond ja sotsiaaltöötaja omavahel edaspidi infot vahetavad. Sellel kohtumisel võiks tutvustada meie hankejuhendmaterjale. Kui vähegi võimalik, osaleb kohtumistel ka Kodukandi esindaja.

5.samm: kogukond jagab omavahel ülesanded, kuidas toetatakse edaspidi neid inimesi, kes vajavad abi näiteks toidu toomisel, puude ladumisel, kogukonnasündmusele tulemisel jne. Meiega lepingu sõlminud kontaktinimene (vabatahtlik) annab mõlema kuu lõpus projektijuhile teada, kui kellegi juures käiakse. Projektijuht kannab külastused andmebaasi.

6.samm: Projekti meeskond viib läbi küsitluse nende inimeste seas, kellel vabatahtlikud abiks käisid.

Osalevate kogukondadega lepime kokku ka mudeli testimisega seotud kulude katmise osas.

Rahvaküsitlus "Hooldekodu psüühikahäiretega inimestele ehitamine Narvas"

Küsimuse ajalugu

Elanike palvel kirjutame küsimuse ajaloost, et narvakatele oleks antud küsitluse eesmärk selge.

2019. aastal esitas AS Hoolekandeteenused Narva Linnavalitsusele taotluse, mille eesmärk on saada luba hooldekodu ehitamiseks psüühikahäiretega inimestele projektide raames Euroopa fondide toel. Organisatsioon peab ehitama Eestis kokku 12 hooldekodu kuni 2023. aastani. Hooldekodus on võimalik elada 24 inimesel riiklike struktuuride suunamisel ja seal töötavad mitu spetsialisti, kes tagavad klientide eluolu. Ehitamise finantseerimine teostatakse projekti raames. Maja teenindus täidab AS Hoolekandeteenindus. Sellistel projektidel on alati olemas tingimused ja need on täitmiseks kohustuslikud. Antud projektis on peamine tingimus see, et hooldekodu peab paiknema linnakeskkonnas, jalutuskäigu kaugusel elamutest, ravi- ja kultuuriasutustest, kauplustest ja teistest avalikest.

Küsimuse lahendamise eesmärgiga moodustas Narva linnapea Aleksei Jevgrafov meeskonda, mille koosseisus on spetsialistid – arstid ja Sotsiaalabiameti töötajad. Septembrikuus kohtus meeskond linnapea juhtimisel sotsiaalministriga ja kohtumise käigus arutati antud teemaga seonduvat. ASi Hoolekandeteenused spetsialistid korraldasid Narva meeskonnale ekskursiooni hooldekodusse, mis on ehitatud Tallinnas Lasnamäel. Järgnevalt hakkasid tegema tööd Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimisameti spetsialistid. Nemad uurisid küsimust, kus kohas võiks hooldekodu paikneda, tutvusid dokumentatsiooni ja eelnevate otsustega. Peamine meeskond on uurinud kogemust ka teistes maakondades. Leiti, et rahvaküsitluste korraldamise kogemus sobib väga hästi ka Narva linnale.Seoses sellega korraldab Narva Linnavalitsus linnaelanike küsitlust, mis toimub 17.02.2020-02.03.2020

Palume võtta sellest aktiivselt osa rahvaküsitlusest.

Vastata saab e-keskkonnas kasutades ID-kaarti:https://www.volis.ee/gvolis/osale/index?kid=13730

Samuti saab vastata kohapeal Narva Linna Sotsiaalabiametis aadressil Malmi 5A ja Linda 4, küsimustikud asuvad spetsialistide juures ja infolaual.

 NB! Hääletusel võivad osaleda vähemalt 18 aasta vanased Narva linna elanikud.

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  

 

 

 
 

 

 

 

 Narva Linna Sotsiaalabiamet Malmi tänav 5, I korrus, 20309 Narva, Eesti