Malmi tänav 5A, 20309 Narva, Eesti tel.: +372 35 69600, e-post: sotsiaalabiametnarva.ee
 
 Keel  
     
Narva Linn | Riigi Teataja | Sotsiaalministeerium | Sotsiaalkindlustusamet | Töötukassa

Vana versioon vaata siit

Narva Linna Sotsiaalabiameti põhimäärus 
https://www.riigiteataja.ee/akt/431122019067
Narva Linna Sotsiaalabiamet on Narva linna ametiasutus, mis täidab talle õigusaktidega ja käesoleva põhimäärusega antud ülesandeid.
Narva Linna Sotsiaalabiameti haldusalaks on sotsiaalhoolekanne, tervisedendus ja tervishoid Narva linnas.
Narva Linna Sotsiaalabiameti ülesanded on:

  • Narva linnas elavatele inimestele toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks ja kergendamiseks abi osutamine;
  • sotsiaaltoetuste määramine ja maksmine;
  • sotsiaalteenuste ja muu sotsiaalabi osutamise korraldamine;
  • eestkostega seonduva töö korraldamine ja perekonnaseadusest tulenevate Narva linna kui eestkosteasutuse ülesannete täitmine;
  • omasteta surnute matmise korraldamine;
  • tervishoiualase tegevuse korraldamine.

Narva Linna Sotsiaalabiameti haldusalas tegutseb linna ametiasutuse hallatav asutus Narva Sotsiaaltöökeskus.

Narva linna Sotsiaalabiameti infolaud asub Narva linnas Malmi 5A, 1. korrus.  Alates juunist töötab sotsiaalametis infolaud.

Infolaua töötaja konsulteerib tervisekaitsealastes ja sotsiaalküsimustes,
tutvustab toetuste saamise võimalusi, sotsiaalteenuseid ning aitab täita taotlusi.

Infolaud asub Narva linnas
Malmi 5A,
1. korrus.

Tööaeg:

E: 09.00-12.00, 13.00-17.00
T: 09.00-12.00, 13.00-16.00
K: 09.00-12.00, 13.00-16.00
N: 09.00-12.00, 13.00-16.00

 Osakonnad

Tervise-
ja sotsiaal-


osakond

Lastekaitse-


osakond
Narva
Sotsiaaltöö


keskus

 Sotsiaalteenused

 Täiendavad sotsiaaltoetused

 Blanketid

 Andmekaitsetingimused

 Hanked

 Kontakt

 

 «      Aprill      » 
E T K N R L P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T e a t a m i s e d

Tähelepanu! Ööpäevaringsed infotelefonid.

Narva Linna Sotsiaalabiamet avaldab ööpäevaringsed infotelefonid, mis töötavad riigis eriolukorra tingimustes!

53056001, 53054558 - pensionäärid, täiskasvanud inimesed erivajadustega

53040627 - toimetuleku rühm

53012714 - lastekaitse osakond

5512193 - direktor (abivajavad pensionärid)

Kui vajate KIIRELOOMULIST abi, palun helistage!

Kui märkate, et keegi vajab KIIRELOOMULIST abi, helistage!

Kõik Narva Linna Sotsiaalabiameti spetsialistide telefonid on avaldatud kodulehel www.narvaabi.ee ning Narva Linna Sotsiaalabiameti ustel, aadressidel Linda 4 ja Malmi 5A.

Narva linna Sotsiaalabiamet

Narva Linna Sotsiaalabiamet teatab
Toimetulekutoetuse osakond

Seoses eriolukorraga alates 16.03.2020 esmakordne vastuvõtt toimetulekutoetuse osakonnas on järgmine:

Esmaspäev kell  09.00 - 12.00

Kolmapäev kell  13.00 - 16.00

Toetuste ja teenuste saamise küsimustel on võimalik pöörduda tel. 35 69613, 35 69439 või esitada digiallkirjastatud taotlused e-posti aadressile: toimetulekutoetusnarva.ee.

Narva linna Sotsiaalabiamet

Narva Linna Sotsiaalabiameti lastekaitse osakond

Seoses eriolukorraga alates 16.03.2020 lastekaitseosakonna vastuvõtuajad on järgmised:

Esmaspäev kell  09.00 - 12.00

Kolmapäev kell  13.00 - 16.00

Puudega lapse toetuste ja teenuste saamise küsimustel on võimalik ka pöörduda tel. 35 69614 või esitada digiallkirjastatud taotlused e-posti aadressile: lada.kovalnarva.ee.

Puudega lapsele tugiisikuteenuse osutamise taotlemiseks on võimalik ka pöörduda tel. 53473065 ja e-posti teel: svetlana.karzinanarva.ee.

Narva linna Sotsiaalabiamet

Narva linna Sotsiaalabiameti vastuvõtt alates 16.03.2020

Seoses koroonaviiruse levikuohuga Eesti Vabariigis teatame Teile, et Narva linna Sotsiaalabiameti vastuvõtt alates 16.03.2020 toimub järgmiselt:

Esmaspäeviti:  09.00 - 12.00
 Kolmapäeviti:  13.00 - 16.00

Vastuvõtu kabineti telefon: 35 69412

Samuti saab kasutada spetsialistide kontaktandmed, mis asuvad Narva linna ametlikul kodulehel www.narva.ee ja Narva Linna Sotsiaalabiameti kodulehel www.narvaabi.ee või e-posti kaudu.

Võimalusel palume esitada taotlused ning avaldused teenuste- ja abi saamiseks Narva linna Sotsiaalabiameti e-posti aadressile sotsiaalabiametnarva.ee digitaalselt allkirjastuna.

Narva linna Sotsiaalabiamet

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  

 

 

 
 

 

 

 

 Narva Linna Sotsiaalabiamet Malmi tänav 5, I korrus, 20309 Narva, Eesti